Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (marzec 2018)

11.04.2018 | Anna Zalewska
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria wyboru do budowy portfela wygrywającego z rynkiem. Wybierając fundusze opieramy się na dwóch gotowych narzędziach – ratingach (opartych na analizie ilościowej i jakościowej) oraz rankingach funduszy (wyliczanych co miesiąc) jednocześnie. Ostateczna lista najlepszych funduszy składa się z produktów o najwyższych ocenach ratingowych (4 lub 5 gwiazdek) w danej grupie porównawczej i jednocześnie posiadających odpowiednio wysoką sumę ocen rankingowych (12-mies. i 36 mies. - minimum 7).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przyjrzyjmy się jakie zmiany zaszły na liście w ostatnim kwartale.
 

W segmencie funduszy akcyjnych odnotowaliśmy tylko jedną zmianę, co cieszy, gdyż oznacza, że wytypowane fundusze utrzymują swą ponadprzeciętną formę. Z tej listy w marcu zniknął jedynie NN Akcji (NN FIO), który w gorszych warunkach rynkowych (a z takimi mieliśmy ostatnio do czynienia) traci nieco więcej niż konkurencja. W efekcie jego oceny w Rankingu spadły do przeciętnego poziomu 3a. Jest to jednak fundusz o wysokiej jakości, o czym świadczy choćby fakt, że może się pochwalić jedną z najdłuższych serii obecności w naszym zestawieniu (8/9). Jedynym funduszem akcyjnym, który od początku publikacji naszego Rankingu, czyli od 9 serii, zawsze jest w nim obecny jest natomiast PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO). Obecnie może się on pochwalić najwyższą oceną ratingową (5 gwiazdek) oraz najwyższymi ocenami w Rankingu zarówno 12-miesięczną, jak i 36-miesięczną (5a).
 
Nieco więcej zmian miało miejsce wśród funduszy mieszanych.
 

Z naszego zestawienia wypadł NN Zrównoważony, z podobnych powodów co wspomniany NN Akcji. Przy czym także można podejrzewać, że to tylko krótkoterminowa sytuacja i niedługo ponownie pojawi się na liście. W zestawieniu pojawiły się natomiast po dłuższej przerwie Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO). Oba fundusze miały zawieszone oceny ratingowe w  2016 roku, co było pochodną zmiany głównego zarządzającego. Od tego typu wydarzenia musi minąć pewien okres (w tym przypadku odpowiadający dwóm okresom sprawozdawczym), abyśmy w pełni mogli ocenić jej wpływ na sposób zarządzania funduszem. W naszej ocenie rozwiązania te nie tylko nie straciły na jakości, ale też m.in. dzięki odważniejszemu otwarciu się na zagranicę stały się bardziej kompletne. Ostatecznie oba otrzymały wysokie 4 gwiazdki, co umożliwiło im powrót na listę „Najlepszych z najlepszych”. Do zestawienia powrócił także – po dłuższej przerwie – UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), który odnotował poprawę efektywności w naszych comiesięcznych rankingach.
 
 
Przejdźmy do funduszy dłużnych. Z zestawienia zniknął tylko jeden podmiot - UniObligacje Aktywny. Wyróżnia się on na tle konkurencji dużą skalą ryzyka, jaką podejmuje zarządzający. Jak często podkreślamy, umożliwia ona osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu na tle konkurencji w dobrych okresach, ale przy podjęciu błędnych decyzji – znacznego ich pogorszenia. W 2017 roku fundusz wrócił na podium z najwyższym wynikiem w grupie (+5,4%), ale już w tym roku, mimo że zyskuje, to jednak zdecydowanie w mniejszym stopniu niż konkurencja. Stąd istotny spadek w comiesięcznym rankingu (oceny spadły do 2a i 3a).

Pozostałe zmiany mają charakter pozytywny. Po krótkiej przerwie do naszego zestawienia powróciły: PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO oraz GAMMA (GAMMA Biznes SFIO). Mamy też jednego debiutanta. Po raz pierwszy do elitarnego grona awansował Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO). W marcu tego roku nasi analitycy podnieśli jego ocenę do 4 gwiazdek. Co warto wiedzieć o tym funduszu? Po pierwsze na tle części konkurentów wyróżnia się „czystą” formą, jego portfel opiera się jedynie na papierach denominowanych w polskim złotym. Zarządzający nie korzysta z instrumentów pochodnych, zaś podejmowane ryzyko kredytowe jest relatywnie niewielkie (w portfelu są listy hipoteczne, obligacje banków, a wśród przedsiębiorstw dominują podmioty takie jak PKN ORLEN, Kruk czy najwięksi z krajowych deweloperów). Warto też dodać, że zarządzający (Mariusz Zaród) aktywnie poszukuje dodatkowej stopy zwrotu.
 
Ostatecznie najwięcej reprezentantów w zestawieniu ma niezmiennie PKO TFI – (obecnie już 8 funduszy). Na drugim miejscu utrzymało się Union Investment TFI (z 6 funduszami). Na trzecie miejsce awansowało natomiast Noble Funds TFI z 5 funduszami.
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusz w portfeluwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę