Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (wrzesień 2019)

09.10.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Shutterstock.com
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria, by znaleźć się na liście najlepszych funduszy. Produkty te muszą spełniać 2 warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. oraz 36-mies. na koniec września 2019 roku (w sumie minimum 7).
 
Najlepsze
 
W segmencie funduszy akcyjnych odnotowaliśmy tylko jedną zmianę. W naszym zestawieniu po raz pierwszy się pojawił się Skarbiec Małych i Średnich Spółek. To zasługa tego, że otrzymał 4 gwiazdki w Ratingu Analiz Online na początku września. Od października 2017 r. funduszem zarządza Michał Stalmach, który aktywnie walczy o wyniki. Walkę o przewagę nad konkurencją umożliwia mu selekcyjny charakter oraz wysoka alokacja w akcje. Warto dodać, że ta koncepcja sprawdza się w różnych warunkach rynkowych – czy to podczas wzrostów, czy też spadków na krajowym parkiecie. Ma to oczywiście pozytywny wpływ na efektywność zarządzania, mierzoną parametrem IR (o który opiera się ocena w Rankingu).
 
Wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych wyróżniają się PKO Akcji PlusNN Akcji oraz Santander Prestiż Akcji Polskich, które najdłużej utrzymują się w naszym zestawieniu (odpowiednio 15 i po 13 razy).
 
Dwie zmiany odnotowaliśmy w segmencie funduszy mieszanych. Zgodnie z przewidywaniami, do zestawienia po krótkiej przerwie wrócił Investor Zrównoważony, który odrobił poniesione w końcówce zeszłego roku straty. Dzięki temu jego oceny w Rankingu, opartym na kryteriach ilościowych, wróciły w okolice 3-4a, co wystarczyło do powrotu. Jego ocena w Ratingu, opartym nie tylko na parametrach ilościowych, ale i jakościowych, wciąż jest na najwyższym poziomie – 5 gwiazdek.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Najlepsze

Z wrześniowego zestawienia wypadł natomiast PKO Zrównoważony. To wyjątkowa sytuacja, gdyż fundusz ten utrzymywał się w zestawieniu we wszystkich dotychczasowych edycjach tego raportu. Powodem jest obniżenie jego obu ocen w Rankingu do poziomu średniego 3a. To oznacza, że zabrakło jednego punktu, by znaleźć się w zestawieniu. Jest to jednak wciąż fundusz dobrej jakości i można się spodziewać, że niedługo powróci do tabeli.
 
W całym segmencie niezmiennie najdłużej utrzymują się w niej Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz PKO Stabilnego Wzrostu.
 
Najlepsze

W segmencie funduszy dłużnych mamy jeden powrót do zestawienia i dwa przypadki wypadnięcia z listy. Po krótkiej przerwie, do zestawienia najlepszych funduszy obligacji korporacyjnych powrócił Generali Profit Plus.
 
Z kolei uszczupliła się lista najlepszych funduszy papierów skarbowych długoterminowych. Zniknęły z niej Aviva Investors Obligacji Dynamiczny oraz Skarbiec Obligacja, w przypadku których pogorszyła się relacja zysku do ryzyka (a co za tym idzie spadły oceny w Rankingu do przeciętnych poziomów).
 
Pozycję lidera całego zestawienia utrzymało NN Investment Partners TFI, do którego dołączyło Generali Investments TFI (z 6 funduszami). Na drugim miejscu z 5 funduszami znalazło się Investors TFI, a na trzecim z 4 funduszami PKO TFI.
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę