PPK – jak wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała naszymi pieniędzmi?

06.06.2019 | Anna Zalewska
Od 1 lipca br. pierwsze firmy mają obowiązek tworzenia PPK. Pracodawcy mają obecnie do wyboru 19 ofert. Jakimi kryteriami kierować się przy podejmowaniu decyzji?

Obecnie najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób muszą wprowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK). Przepisy ustawy o PPK stały się dla nich obowiązujące z dniem 1 lipca 2019 r. Na wybór instytucji i podpisanie umowy o zarządzanie mają czas najpóźniej do 25 października br., a na podpisanie umowy o prowadzenie PPK – do 12 listopada tego roku. 
 

ZAMÓW KONSULTACJĘspersonalizowany raport dotyczący wyboru instytucji zarządzającej PPK. Kompleksowo analizujemy oferty wszystkich instytucji zarządzających. Zwracamy uwagę na wszystkie najważniejsze aspekty, w tym na: doświadczenie, efektywność zarządzania kapitałem, kadrę zarządzającą, pomoc w obsłudze programu czy koszty.
 
Jak wybrać PPK. Doradztwo przy wyborze PPK.

Dlaczego wybór odpowiedniej firmy do PPK jest tak ważny?


Obecnie PPK może oferować 20 instytucji finansowych – tyle zostało wpisanych do specjalnej ewidencji prowadzonej przez PFR (poza Wartą, która zrezygnowała). Zgodnie z ustawą obowiązek wybrania instytucji, która będzie gromadziła i pomnażała środki odkładane przez pracowników, spoczywa na pracodawcy. W dodatku zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK, przy wyborze pracodawca powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” (musi się konsultować z przedstawicielami pracowników) oraz wybranymi kryteriami odnoszącymi się do posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe.
 
Ustawodawca nie określa tych kryteriów w sposób zamknięty, co oznacza, że pracodawcy są zobowiązani do ustalenia we własnym zakresie szczegółowych kryteriów i parametrów ich oceny. Ważne jest natomiast dochowanie należytej staranności przez pracodawcę.

Wybór instytucji finansowej w sposób niezgodny z przepisami, w szczególności bez uwzględnienia wspomnianych kryteriów wyboru, może wiązać się z poniesieniem pewnych konsekwencji. Na przykład brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). 
 

Na co zwracać uwagę przy wyborze instytucji?


Kryteria wymienione w ustawie są dobrym punktem wyjścia do selekcji dostawców PPK. Przed dokonaniem wyboru warto też zwrócić uwagę na szereg innych parametrów, mających wpływ czy to na wyniki inwestycji, czy na poziom obsługi klienta:   
 

 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę