Ile ma kosztować inwestowanie w ramach PPK?

17.06.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Rei Imagine / Shutterstock.com

Jednym z kryteriów wyboru PPK są koszty funkcjonowania programu. Te na tle innych produktów inwestycyjnych prezentują się atrakcyjnie

PPK to jeden z tańszych produktów inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą wpłaty, wpłaty powitalne, dopłaty roczne, wypłaty (w tym transferowe) i zwroty są wyłączone z wszelkich opłat. Natomiast opłata za zarządzanie została odgórnie ustalona na niskim poziomie – maksymalnie 0,5% w skali roku. Instytucje mogą także pobierać maksymalnie 0,1% opłaty za wynik (success fee), gdy fundusz będzie miał w danym roku dodatnią stopę zwrotu i wyższą od stopy referencyjnej, której wysokość określa minister finansów. Dodatkowo, instytucje, które zdobędą 15 proc. rynku nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie, a tylko opłatę od wyników. Limit ten nie będzie obowiązywał przez pierwsze dwa lata ze względu na duże początkowe koszty dołączenia do programu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Większość instytucji zdecydowała się na niepobieranie opłat za zarządzanie w pierwszym roku funkcjonowania. Poziom opłat po tym okresie również został w większości przypadków obniżony, a ich wysokość została ustalona zazwyczaj kaskadowo (im niższy poziom ryzyka, tym niższa opłata). Warto tu dodać, że cały czas trwa ustalanie siatek opłat - część instytucji je zmienia (zmieniają się oferty dostępne na portalu mojeppk.pl). Warto też zwrócić uwagę na to, że zaledwie kilka instytucji obniżkę opłat wprowadziło do samych statutów funduszy.
 
Nie są to jedyne koszty, które obciążają aktywa funduszy inwestycyjnych. Na klientów może zostać przerzucona również część kosztów operacyjnych ponoszona przez zarządzających PPK w związku z działalnością funduszy zdefiniowanej daty. Ustawa zawiera 11-punktową listę, na której znajdują się m.in. wynagrodzenie depozytariusza, podatki i opłaty za zezwolenia czy prowizje firm pośredniczących w zawieraniu transakcji. Na niektóre z nich zostały ustalone dodatkowe limity. Pozostałe koszty pokrywane są przez instytucje zarządzające PPK. O tym, ile wyniesie całkowite obciążenie aktywów kosztami dowiemy się z kart KIID. 

Koszty to kryterium, które powinno odgrywać istotną rolę w przypadku większości produktów inwestycyjnych, ale nie w PPK. Są one na bardzo niskim poziomie, a różnice pomiędzy insytucjami są właściwie symboliczne. Dużo większe znaczenie w wyborze ma stosowana przez zarządzających polityki inwestycyjna i występujące w niej różnice. Przyjrzymy się im w kolejnych tekstach.

/az

TAGI:

koszty i opłaty, promocjePPK

zobacz także

↑ na górę