IKE czy IKZE - Co się bardziej opłaca?
04.12.2017 | Katarzyna Czupa
Podstawową różnicą miedzy IKE i IKZE jest kwestia opodatkowania. W przypadku drugiego z kont oszczędzający odczuwają ją od razu, odpisując wpłacone środki od podatku

Na polskim rynku dostępna jest bogata paleta produktów umożliwiających gromadzenie środków na emeryturę. Jeśli chodzi o produkty o charakterze dobrowolnym, czyli tzw. III filar,  oferowane są m.in. Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zarówno IKE jak i IKZE opisywaliśmy szczegółowo w artykułach publikowanych w ubiegłym tygodniu. Warto jednak dokonać porównania, które pozwoli uporządkować informacje oraz ułatwi wybór odpowiedniego produktu.

Oba rodzaje kont mogą wydawać się dość podobne. Chodzi nie tylko o nazwę. Programy są  oferowane przez te same instytucje – TFI, banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie i PTE, które określają m.in. wysokość i częstotliwość wpłat. Zarówno IKE jak i IKZE mogą być zakładane przez osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat. W przypadku obu rodzajów kont ustanowiony został także limit wpłat, choć jego wysokość jest inna:
  • w przypadku IKE w 2017 r. jest to 12 789 zł,
  • a IKZE przeszło dwa razy mniej, 5 115,6 zł.

Różnice w wysokości rocznych wpłat to nie jedyna cecha odróżniająca produkty. Najważniejsza dotyczy kwestii opodatkowania. W przypadku IKZE składki można odliczyć od podstawy opodatkowania podatku od dochodów (PIT), dzięki czemu „odzyskujemy” część wpłaconych środków praktycznie od pierwszego roku oszczędzania, bez pomniejszania wartości inwestycji. W przypadku IKE takiej możliwości nie ma. Trzeba jednak pamiętać, że wycofując kapitał z IKZE musimy zapłacić zryczałtowany podatek (w wysokości 10%) od całej wartości inwestycji (w IKE tej konieczności nie ma).


Jeśli chodzi o podatek od zysków kapitałowych oba rodzaje kont są z niego zwolnione, jednak po spełnieniu określonych warunków, a te dla IKE i IKZE są nieco inne. Główna różnica to wiek uprawniający do wypłat bez konieczności płacenia daniny – jeśli chodzi o IKE trzeba skończyć 60 lat lub nabyć wcześniej uprawnienia emerytalne (wtedy to 55 lat), a w IKZE – trzeba ukończyć 65 lat. W obu przypadkach warunkiem jest dokonywanie wpłat przez co najmniej pięć lat kalendarzowych. W kontach IKE można ten wymóg pominąć, wystarczy wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na  pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Biorąc pod uwagę wcześniejszą wypłatę środków zarówno IKE, jak i IKZE, dopuszczają taka możliwość. Ich forma jest jednak różna – w przypadku IKZE trzeba wypłacić całość środków, nie można tylko części. Trzeba wtedy zapłacić wcześniej zaoszczędzony podatek dochodowy, a także podatek od zysków kapitałowych. W IKE można wypłacić zarówno całość środków, jak i tylko ich część. Taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Odmiennie wygląda także kwestia dziedziczenia środków. Kapitał zgromadzony zarówno w IKE jak i IKZE może być dziedziczony, w obu przypadkach bez obciążenia podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku IKZE konieczne jest jednak uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego (10%), chyba że środki zostaną przeniesione na III-filarowe konto spadkobiercy. W IKE nie płaci się żadnego podatku.

IKE i IKZE najlepiej traktować jako produkty komplementarne, i tak zresztą są najczęściej oferowane. W IKE, dzięki wyższemu limitowi wpłat mamy możliwość zgromadzenia większej ilości kapitału, niż w przypadku IKZE, a gdy nabędziemy odpowiednie uprawnienia, nie płacimy żadnych podatków. Co więcej, w porównaniu z IKZE, okres wypłaty kapitału zaczyna się relatywnie szybciej. Ponadto, IKE ma zalety nie tylko dla posiadaczy kont, ale również ich spadkobierców – w sytuacji dziedziczenia zgromadzony kapitał nie jest bowiem obciążany PIT-em. 

Jeśli chodzi o IKZE główną zaletą jest fakt, że ulga podatkowa jest od razu odczuwalna. W efekcie obniżony jest podatek dochodowy. Jest on szczególnie korzystny dla osób o wyższych przychodach, obciążanych 32-procentowym podatkiem – składki IKZE pozwalają na uzyskanie wyższych zwrotów niż ma to miejsce w przypadku osób, których przychody są objęte stawką w wysokości 18%.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

emeryturaIKEIKZEpodatki w funduszach

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zobacz także:

Popularne

zobacz także

↑ na górę