Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Banki puchną od oszczędności Polaków

23.06.2020 | Anna Zalewska
Coraz niższe odsetki na lokatach bankowych nie zniechęcają Polaków do trzymania swoich oszczędności w bankach. W maju wzrosły one aż o 16 mld zł

Rada Polityki Pieniężnej już trzykrotnie w tym roku obniżała stopy procentowe, pod koniec maja sprowadzając je niemal do zera. Najważniejsza stopa referencyjna wynosi już tylko 0,1%. Efekty są już odczuwalne dla lokujących swoje oszczędności w bankach, które to masowo obniżały i wciąż obniżają oprocentowanie depozytów i rachunków. Według danych NBP w kwietniu średnie oprocentowanie lokat dla gospodarstw domowych spadło poniżej progu 1,0%. Według naszych szacunków w maju spadło do ok. 0,5% i można się spodziewać, że na koniec czerwca wyniesie ok. 0,1%. W efekcie spada łączna kwota odsetek wypłacanych przez banki. Podczas gdy w zeszłym roku średnio co miesiąc wypłacały ponad 2,1 mld zł odsetek, w maju wypłaciły już tylko 1,9 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Mimo coraz niższego oprocentowania, Polacy wciąż jednak trzymają swoje oszczędności w bankach. W maju przyrosły one aż o ponad 16 mld zł (jeden z najwyższych mies. przyrostów w historii) do 951 mld zł na koniec miesiąca. W dodatku coraz częściej są one trzymane na praktycznie nieoprocentowanych kontach. W maju wartość depozytów terminowych spadła o 11 mld zł, a od początku roku już o ponad 30 mld zł. W tym czasie wartość środków ulokowanych na rachunkach bieżących wzrosła o 27 mld zł (i 83 mld zł od początku roku).

Utrzymuje się także większe zainteresowanie samą gotówką, choć już nie tak gigantyczne jak w marcowo-kwietniowym szturmie na bankomaty (wywołanym epidemią koronawirusa), w którym wartość gotówki w obiegu wzrosła aż o 47 mld zł. W maju zapotrzebowanie na banknoty przekroczyło 6 mld zł, a wartość gotówki znajdującej się w obiegu sięgnęła 933 mld zł. 

Niemal zerowe oprocentowanie lokat co do zasady powinno popychać gospodarstwa domowe do szukania alternatywy. Wciąż jednak tego wielkiego przenoszenia oszczędności nie widać. Sprzedaż obligacji oszczędnościowych prakycznie się załamała, co wynika z pogorszenia warunków nowych emisji. Fundusze inwestycyjne wprawdzie powoli wracają do łask, ale strumień wpłacanych środków wciąż jest niewielki. W maju klienci wpłacili do nich tylko 1,6 mld zł netto (w marcu wypłacili ponad 20 mld zł). Nie pomaga tu fakt, że te o najniższym poziomie ryzyka, czyli fundusze papierów dłużnych krótkoterminowych także nie mają łatwego zadania przy tak niskich rentownościach obligacji skarbowych i niskiej stawce WIBOR. Choć niektóre TFI robią co mogą, by poprawić wyniki i obniżają swoje marże. Pozostają więc bardziej ryzykowne fundusze dłużne albo fundusze z domieszką akcji w portfelu.

TAGI:

depozytywartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę