Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

AgioFunds TFI zawiesza odkup jednostek Agio Kapitał

06.04.2020 | Anna Zalewska
Zarząd AgioFunds TFI podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał. Powód? Zbyt duże umorzenia

- W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z epidemią koronawirusa, w ostatnich tygodniach suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa AGIO Kapitał i tych, których odkupienia zażądano, wzrosła względem poprzednich okresów. W związku ze wzrostem żądań wykupu, fundusz został zmuszony do wyprzedaży aktywów w niekorzystnej bieżącej sytuacji rynkowej oraz skrajnie zaniżonych wycenach. W tej szczególnej sytuacji rynkowej, realizacja transakcji na rynku charakteryzującym się brakiem popytu i niską płynnością, w celu zaspokojenia żądań klientów, pociągnęłaby za sobą istotny spadek wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu, co miałoby negatywny wpływ na interes jego uczestników – czytamy w komunikacie spółki.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają prawo zawiesić odkupywanie jednostek, jeśli w ciągu 2 tygodni klienci zażądają umorzeń, których wartość przekracza 10% aktywów funduszu. Taką informację można znaleźć praktycznie w każdym prospekcie funduszu.

Subfundusz AGIO Kapitał boryka się z przewagą umorzeń od maja zeszłego roku, kiedy odpisanie papierów Zakładów Mięsnych Kanii cofnęło notowania funduszu o ponad rok. Od tego czasu aktywa funduszu zmniejszyły się z 320 mln zł do 147 mln na koniec lutego. To oznacza, że w marcu skala odkupień przekroczyła 15 mln zł.

Zawieszenie odkupywania jednostek zdarzało się już w przeszłości, jednak były to przypadki rzadkie i nie kończyły się dobrze: DWS Płynna Lokata, Inventum Premium, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

Większość TFI robi wszystko, by obsłużyć umorzenia. Najnowszym takim przypadkiem jest Santander TFI oraz w nieco mniejszym stopniu Millennium TFI. W marcu z dwóch funduszy obligacji korporacyjnych Santander TFI klienci wypłacili łącznie -3,2 mld zł (około połowy wartości aktywów), a z Millennium Obligacji Korporacyjnych -0,3 mld zł (ok. 25%). Mimo tak dużej skali umorzeń, oba towarzystwa zdołały utrzymać płynność, obsłużyć wszystkie umorzenia i uniknąć zawieszenia jednostki.

TAGI:

zawieszenie

zobacz także

↑ na górę