Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking IKZE 2019 – gdzie dostaniesz najlepsze IKZE?

12.11.2019 | analizy.pl
Źródło: analizy.pl
Po raz trzeci oceniamy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oferta jest coraz lepsza

Tylko 4,2% wszystkich pracujących ma IKZE[1], a więc tylko garstka korzysta z najlepszej tarczy podatkowej, w jaką może się uzbroić praktycznie każdy. O co chodzi? Przeczytajcie:

IKZE – Niezbędnik przyszłego emeryta [INFOGRAFIKA]
Co zyskujesz, wybierając IKZE
Jak rozliczyć ulgę na IKZE?

IKZE można założyć za pośrednictwem wielu instytucji finansowych – banków, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zdecydowanie najbardziej popularną formą IKZE są fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI. Jak co roku, przeanalizowaliśmy ich ofertę.

Ranking

Co wyróżnia NN Investment Partners TFI – zwycięzcę rankingu IKZE 2019?

Naszym zdaniem najlepsze IKZE oferuje NN Investment Partners TFI. To wzorzec do naśladowania – ma rozbudowaną ofertę funduszy o niewygórowanych kosztach zarządzania. Z budową portfela powinien poradzić sobie każdy, bo oprócz tradycyjnych funduszy akcji i obligacji, NN IP TFI oferuje fundusze zdefiniowanej daty. Jeśli zakładasz, że przejdziesz na emeryturę w roku 2055, możesz wybrać NN Perspektywa 2055, jeśli do emerytury zostało Ci 5 lat pomyśl o NN Perspektywa 2025, itd. Co bardzo ważne, IKZE w tym towarzystwie możemy założyć bezpłatnie i zdalnie – również za pomocą smartfona i dedykowanej aplikacji. To nie jest oczywiste, w wielu innych przypadkach pojawiają się opłaty manipulacyjne za uruchomienie IKZE (nawet do 800 zł).
 

Pozytywne zmiany w Generali Investments TFI

Za zwycięzcą uplasowały się trzy towarzystwa z „IKZE na 5”. Zacznijmy od Generali Investments TFI. Te zdobyło w tym roku największą liczbę punktów w kategorii EFEKTYWNOŚĆ. Liczy się nie tylko prosta stopa zwrotu, ale również jej relacja do ryzyka funduszu. Efektywność analizujemy w różnych horyzontach czasowych – od rocznego do trzyletniego (dla funduszy o niższym poziomie ryzyka) i od rocznego do pięcioletniego (dla funduszy bardziej agresywnych). Generali czeka bardzo pozytywny lifting oferty – jak się dowiedzieliśmy niedługo zniesiony zostanie limit pierwszej wpłaty, który teraz jest dość wysoki (1000 zł), a także zostaną wprowadzone tańsze jednostki funduszy w ramach IKZE.
 

IKZE w AXA TFI – od średniaka do lidera

Solidne IKZE oferuje AXA TFI. Towarzystwo uzyskało najwięcej punktów w kategorii KOSZTY. Chodzi po pierwsze o koszty zarządzania funduszami. Te w AXA są niskie ze względu na tańsze jednostki w ramach IKZE – dla przykładu fundusz zarządzany pasywnie – AXA Akcji Amerykański – pobiera stałą opłatę na poziomie tylko 0,5% rocznie. Po drugie AXA TFI nie pobiera również opłat za utworzenie IKZE, nabycie jednostek funduszy ani ich zamianę i konwersję. Co do poprawy? Podobnie jak w IKE, również tu brakuje możliwości automatycznej alokacji środków (np. portfeli modelowych czy funduszy zdefiniowanej daty).
 

IKZE w PKO TFI – jak zwykle wysoko, ale musi uważać

Towarzystwo z Grupy PKO BP oferuje IKZE w ramach Pakietu Emerytalnego. Środki kierowane są najpierw na rachunek IKZE aż do przekroczenia rocznego limitu wpłat (w 2019 r. jest to 5 718 zł). Następnie środki kierowane są na IKE, a gdy i tam przekroczymy limit wpłat, środki lądują w dodatkowym programie inwestycyjnym (WPI). Można również utworzyć rachunek tylko IKZE + WPI lub IKE + WPI. Zaletą IKZE w PKO TFI jest możliwość automatycznej alokacji, wykorzystując fundusze zdefiniowanej daty. W tym roku PKO TFI nieco spadło w rankingu IKZE ze względu na słabszą formę funduszy obligacji, które bierzemy do oceny efektywności. Na tle pierwszych trzech TFI, PKO traci na tym, że pobiera opłatę za uruchomienie konta (200 zł), a także na tym, że mamy tylko 2 darmowe konwersje funduszy w ciągu roku. Naszym zdaniem brakuje również możliwości zainwestowania w tradycyjne fundusze inwestycyjne w ramach IKZE, a tych w swojej ofercie PKO TFI ma mnóstwo.
 

Grupa pościgowa

Wśród pozostałych IKZE można wymienić kilka, które odznaczają się czymś interesującym. IKZE w Pekao TFI otrzymało najwyższą liczbę punktów w kategorii OFERTA. Po pierwsze dlatego, że w każdym z 6 głównych segmentów (akcyjnych, mieszanych i dłużnych) mają jakiś fundusz. Po drugie, dlatego, że tychże funduszy jest aż 30. Niewiele mniej, bo 21 jest ich w IKZE w Skarbiec TFI w ramach Programu Emerytalnego. Większość oferuje portfele automatycznej alokacji, które zmieniają się wraz z wiekiem inwestora.  


[1] Dane KNF na koniec I półrocza 2019 r.

TAGI:

produktyRanking IKE

zobacz także

↑ na górę