Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Oceniliśmy dług wart ponad 16 mld zł

22.10.2019 | analizy.pl
Źródło: Teerasak / Shutterstock.com
Fundusze dłużne to ulubiony segment polskich inwestorów. W ostatnim czasie zaktualizowaliśmy Ratingi dla 6 tego rodzaju produktów

Wśród nowo ocenionych funduszy znalazły się dwa z oferty PKO TFI oraz cztery proponowane przez NN IP TFI. Za wyjątkiem NN Krótkoterminowych Obligacji wszystkie pozostałe oparte są głównie o polskie obligacje skarbowe.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

ratingi

Aby poznać pełną treść Ratingów zaprezentowanych funduszy, kliknij ich nazwy wymienione w dalszej części wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić dowolny Rating, sprawdź sekcję RATINGI na stronie głównej serwisu.

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć giganta na krajowym rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych, czyli PKO Obligacji Skarbowych. Olbrzymia „masa” zarządzanych środków z jednej strony świadczy o wysokim zainteresowaniu inwestorów, ale z drugiej narzuca też pewne normy menedżerom rozwiązania – choćby w kontekście płynności portfela. Jego rdzeń stanowią obligacje skarbowe, a strategię wyróżnia aktywne podejście do poszukiwania dodatkowej stopy zwrotu. Pomaga w tym rozbudowana paleta wykorzystywanych instrumentów pochodnych oraz ekspozycja na zagraniczne rynki (tudzież polskie papiery w twardej walucie). O ile do niedawna trafne zakłady z rynkiem pozwalały na budowanie przewagi wynikowej względem rywali, o tyle od 2018 r. nadwyżka ta mocno stopniała. Stało się to w rezultacie ograniczenia ryzyka stopy procentowej, co w obliczu kontynuacji hossy na obligacjach Skarbu Państwa spowodowało, że stopy zwrotu PKO Obligacji Skarbowych nie nadążyły za konkurencją. Oczywiście ostatni okres słabszej kondycji nie powinien przyćmiewać wciąż wysokiej jakości rozwiązania. Przejściowe spadki formy są naturalnym elementem zwłaszcza przy aktywnym stylu zarządzania. Ważne, aby na długo nie podkopywały one pozycji funduszu, co w tym przypadku się nie wydarzyło. Z tego powodu podtrzymaliśmy 3-gwiadkową notę, jako mankament wskazując wysoki koszt wejścia w inwestycje.

Problem wygórowanej opłaty manipulacyjnej nie dotyczy bratniego rozwiązania – PKO Obligacji Skarbowych Plus, skierowanego jednak do inwestorów z kapitałem o minimalnej wysokości 200 tys zł. Pod względem wyników wydarzyła się tu ta sama historia, co w produkcie bez „plusa” (z uwagi na niemal identyczne portfele tych dwóch funduszy). Naszym zdaniem jest to rozwiązanie pozytywnie wyróżniające się na tle konkurencji, choć obok pogorszenia wyników nie mogliśmy „przejść” obojętnie. Dlatego zdecydowaliśmy się obniżyć jego dotychczasową, 5-gwiazdkową notę do (nadal nobilitujących) 4 gwiazdek.

Bliźniacze produkty znajdziemy też w ofercie NN IP TFI – chodzi o NN Konserwatywny i NN (L) Konserwatywny Plus. Fundusze te należą do dwóch różnych parasoli, ale ich rola w każdym z nich jest taka sama - służą jako tymczasowe „schronienie” dla inwestorów przed rynkowymi turbulencjami i jako „poczekalnia” przed zaangażowaniem kapitału w bardziej ryzykowne rozwiązania. Żaden z nich nie walczy o najwyższe miejsca w tabeli wyników (i de facto ich stopy zwrotu plasują się poniżej średniej), a priorytetem jest niska zmienność i płynność inwestycji.  Chociaż z przypisanego im zadania wywiązują się dobrze, oddawania „meczu” walkowerem nie możemy ocenić na więcej niż 2 gwiazdki.

Zupełnie odmiennym charakterem w kontekście rywalizacji z grupą cechują się pozostałe dwa fundusze spod egidy NN IP TFI. Zarówno NN Krótkoterminowych Obligacji, jak i NN Obligacji wyróżnia elastyczne podejście do konstrukcji portfela i oportunistyczne nastawienie do wyboru zagranicznych (nieraz egzotycznych) kierunków inwestycyjnych. Podejmowane ryzyko stopy procentowej może wykraczać poza średnią w grupie, natomiast kredytowe (dotyczące głównie NN Krótkoterminowych Obligacji z uwagi na ok. 30% udział obligacji przedsiębiorstw w portfelu) jest wręcz podręcznikowo zdywersyfikowane. Oba fundusze w ostatnim czasie zdołały ugruntować swoją pozycję jako jedne z lepszych rozwiązań na tle konkurencji. Pomimo podwyższonej zmienności, będącej objawem aktywnych zakładów z rynkiem, inwestycjom towarzyszy dbałość o kontrolę ryzyka, dzięki czemu okresy słabości są tylko przejściowe. Co więcej, wskaźniki efektywności tych produktów kwalifikują je do 35% najsprawniej zarządzanych funduszy w grupie. Z tych powodów, dla NN Obligacji zdecydowaliśmy podnieść Rating do najwyższej, 5-gwiazdkowej oceny, a dla NN Krótkoterminowych Obligacji, z racji nieco mniej przekonywującej historii wyników, pozostawiliśmy wciąż wyróżniające 4 gwiazdki.
 

Zespół Ratingów

TAGI:

ratingi i analizy funduszy

zobacz także

↑ na górę