Wyniki funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2019)

02.10.2019 | analizy.pl
Wrzesień przyniósł zmianę wyników większości grup funduszy o 180 stopni. Podczas gdy w sierpniu najlepsze stopy zwrotu wypracowały strategie dłużne, a najgorzej radziły sobie fundusze akcyjne, we wrześniu sytuacja była odwrotna

Indeks MSCI AC Word, odzwierciedlający globalną koniunkturę na największych giełdach, we wrześniu wzrósł o 1,9%, a najbardziej zyskującym krajowym indeksem akcji okazał się turecki BIST100 (+8,6%). Jego zmienność jest bardzo wysoka w porównaniu do reszty światowych indeksów. W związku z tym już czwarty raz w tym roku fundusze akcji tureckich lądują na skraju zestawienia (tym razem na jego początku). Najlepszym funduszem w tej grupie okazał się Santander Akcji Tureckich (+12,8%). Fundusz ten zmienia jednak wkrótce strategię (właśnie ze względu na zbyt wysoką zmienność w Turcji) i w styczniu zostanie przekształcony w Santander Akcji Spółek Wzrostowych. 
fundusze inwestycyjne wrzesień

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Dobrą kondycją wykazały się fundusze światowych akcji. Zarówno akcje rynków wschodzących jak i rozwiniętych przyniosły inwestorom pozytywne stopy zwrotu. Na szczególną uwagę zasługuje Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, który we wrześniu osiągnął stopę zwrotu 7,3%. Ok. 35% wartości portfela stanowią instrumenty tureckie, co przy znacznych wzrostach na tamtym rynku i aprecjacji tureckiej waluty mogło wpłynąć na osiągnięcie tego wyniku.

Polskie akcje również osiągnęły pozytywne stopy zwrotu, lecz ich skala jest znacznie niższa niż w pozostałej części świata. Indeks WIG urósł we wrześniu o 1,0% i pozostaje blisko swojego lokalnego minimum. Zagrożenie dla wzrostów polskiego indeksu stanowi jutrzejszy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Jeśli sąd uzna, że frankowe kredyty powinny być przewalutowane na korzyść klientów, może obciążyć polskie banki, które odpowiadają za kapitalizację znacznej część polskiego parkietu.

Zdecydowanie lepiej radziły sobie spółki wchodzące w skład indeksu WIG20, który urósł we wrześniu 1,8%. W znacznym stopniu w osiągnięciu tego wyniku pomógł wzrost akcji LPP i PKN Orlen, które podrożały od początku września ponad 10%. W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych, która zyskała średnio 0,6%, wyróżniają się fundusze Amundi TFI. Amundi Indeks WIG 20 wzrósł o 5,4%, co jest najlepszym wynikiem w grupie.

Słabo wyglądają wrześniowe wyniki funduszy akcji małych i średnich przedsiębiorstw. Ich średnia znalazła się na przedostatnim miejscu zestawienia (-1,0%). Indeks sWIG80 spadł we wrześniu o 1,1%. Szczególnie źle wypadły spółki z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego, informatycznego i budowlanego. We wrześniu wśród funduszy tej grupy najgorszy okazał się Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek z wynikiem -4,6%. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, kiedy to wyniki z tej grupy okazują się być słabe, jednak stopa zwrotu od początku roku wciąż pozostaje dodatnia i wynosi 4,2%.

Blisko zera znalazły się wyniki strategii dłużnych. Globalny wzrost cen obligacji wyhamował, co przełożyło się na notowania funduszy. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do ok. 2,00% pod koniec września z 1,85% pod koniec sierpnia, co sprawiło, że niektóre polskie fundusze dłużne osiągnęły ujemne stopy zwrotu. Najgorszą stopę zwrotu w grupie papierów dłużnych długoterminowych osiągnął MetLife Obligacji Skarbowych (-0,9%), najlepiej wypadły dwa fundusze z TFI PZU: PZU Dłużny Aktywny oraz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ze stopą zwrotu odpowiednio 1,4% i 1,3%. Dobry wynik zawdzięczają między innymi zwiększeniem ekspozycji na rynki wschodzące. W ostatnich sprawozdaniach finansowych fundusze PZU wykazały w swoich portfelach instrumenty dłużne z krajów, które do tej pory nie widniały w portfelach polskich funduszy, takich jak Uzbekistan, Pakistan czy Salwador. Fundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących, w którym większość portfela stanowią instrumenty udziałowe z gospodarek wschodzących osiągnął stopę zwrotu w wysokości 3,8%, przez co odrobił poniesione w sierpniu straty.

Najgorszy wynik w tabeli należy do grupy funduszy metali szlachetnych. Po znakomitych wynikach, jakie osiągane były do tej pory przez fundusze inwestujące na rynku drogocennych kruszców, przyszła pora na korektę. Cena złota na rynku spot spadła z 1557 dolarów w sierpniu do 1473 dolarów na początku września, a średnia dla 6 funduszy w tej grupie wyniosła -5,5%. Najgorszy wynik osiągnął tegoroczny lider pod względem stopy zwrotu PKO Akcji Rynku Złota. Jego miesięczna stopa zwrotu wyniosła -10,1%, lecz nie zepchnęło to go ze szczytu tabeli. Fundusz urósł od początku 2019 o 33,0%.

Bardzo słabe wyniki przyniosły fundusze Skarbca TFI, które wcześniej dostarczały bardzo atrakcyjne stopy zwrotu. Jeden z flagowych funduszy towarzystwa - Skarbiec Spółek Wzrostowych - stracił we wrześniu aż 17,1% (oddając około 2/3 zysku wypracowanego od końca 2018 roku). Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek i Skarbiec Market Neutral straciły odpowiednio 14,9% i 9,2%. Po części jest to efekt spadku cen kilku spółek z branży medialnej i technologicznej, będących w ich portfelach (nie tłumaczą one jednak całości utraty wartości jednostek).

TAGI:

fundusze akcji tureckichfundusze dłużneSantander TFISkarbiec TFIwyniki inwestycyjnezłoto

zobacz także

↑ na górę