Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Kania zjada roczne zyski AGIO Kapitał

07.06.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Shutter_M / Shutterstock.com
AgioFunds TFI całkowicie odpisał obligacje ZM Kania w swoim flagowym funduszu AGIO Kapitał. W efekcie wycena jednostki spadła o -2,8%

Notowania funduszu spadły do poziomu sprzed ponad roku - roczny wynik wynosi obecnie -0,46%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Tak duży spadek w przypadku funduszy obligacji korporacyjnych w większości przypadków oznacza jedno – dokonano odpisu aktualizującego obligacji problematycznego emitenta. 
 

W przypadku AGIO Kapitał chodzi o obligacje Zakładów Mięsnych Kania. Według danych ze sprawozdania na koniec 2018 r. ich udział w aktywach funduszu wynosił 3,7% - to najwięcej spośród wszystkich pozostałych ponad 20 funduszy, które miały w portfelach te obligacje.

Czytaj: obligacje ZM Kania w portfelach funduszy

Problemy ZM Kani zaczęły wychodzić na światło dzienne na początku maja tego roku, gdy biegły rewident odmówił wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok. Kłopoty finansowe wynikające z olbrzymich kredytów i wysokich cen mięsa zmusiły spółkę do ograniczenia produkcji. Zobowiązania finansowe spółki wynoszą prawie 527 milionów złotych, w tym ponad 329 mln zł wobec Banku Handlowego, Alior Banku i Santander Banku.

W ostatnich dniach stało się oczywiste, że producent wędlin będzie miał olbrzymie problemy, żeby spłacić kilkaset milionów złotych zadłużenia wobec banków, funduszy inwestycyjnych i drobnych inwestorów, którzy objęli jego obligacje. Spółka przyznaje w komunikacie z 4 czerwca, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna, dlatego złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. 5 czerwca Alior Bank wypowiedział firmie umowę faktoringową, a w czwartek umowy kredytowe wypowiedział Bank Handlowy.

AgioFunds TFI komentuje sprawę


Towarzystwo opublikowało komentarz do sytuacji. Jak przyznaje:

Skala problemów spółki była dużym zaskoczeniem dla rynku. Do kwietnia bieżącego roku spółka z sukcesem pozyskiwała nowe finansowanie działalności. Jeszcze do niedawna obligacje tej spółki były notowane z umiarkowanym dyskontem uwzględniającym wątpliwości wokół sytuacji emitenta (…) – czytamy w komunikacie.

Działając w interesie wszystkich uczestników Funduszu, Towarzystwo postanowiło dokonać całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji emitenta, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał. Oznacza to, że określając wartość jednostki uczestnictwa przyjęto, iż wartość obligacji ZM Henryk Kania SA wynosi zero – czytamy dalej.

Towarzystwo podkreśla, że od teraz nie ma już ekspozycji na papiery ZM Kania i ewentualne dalsze problemy spółki nie znajdą odzwierciedlenia w wycenie jednostki AGIO Kapitał. Z drugiej strony, jeśli postępowanie restrukturyzacyjne poprawi sytuację finansową emitenta być może uda mu się spłacić obligatariuszy, co odbije się pozytywnie na notowaniach funduszu.

/wk

TAGI:

AgioFunds TFIfundusze dłużne polskie korporacyjneprzeszacowanie obligacji

zobacz także

↑ na górę