PKO TFI złożyło wniosek o rejestrację w ewidencji PPK

10.04.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: grapestock / Shutterstock.com
Wpis do ewidencji PPK jest ostatnim krokiem do oferowania PPK klientom

By znaleźć się w ewidencji PPK, instytucja powinna złożyć do PFR oraz do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie (z odpowienimi dokumentami) o spełnieniu warunków do uzyskania wpisu w ewidencji PPK, takich jak co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, posiadanie kapitału własnego w wysokości min. 25 mln zł oraz zarządzanie odpowiednią liczbą (sub)funduszy zdefiniowanej daty. Jeśli dołączone do oświadczenia dokumenty będą prawidłowe, to zostanie ona umieszczona w ewidencji PPK w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez PFR.

Sprawdź listę instytucji pracujących nad PPK [aktualizowaną na bieżąco]

Na potrzeby PPK PKO TFI utworzyło fundusz PKO Emerytura – sfio. Został on wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych 9 kwietnia. Jest to fundusz parasolowy z 8 wyodrębnionymi subfunduszami inwestycyjnymi. Ich nazwy zawierają przybliżoną datę osiągnięcia przez uczestnika PPK, wieku emerytalnego, a ich polityka inwestycyjna jest zgodna z postanowieniami Ustawy o PPK.
 
- Wczoraj złożyliśmy wniosek do PFR o wpis do ewidencji PPK. Zależy nam, aby jak najszybciej przygotować firmy, które wybiorą nasze Towarzystwo, do wdrożenia i uruchomiania Pracowniczych Planów Kapitałowych dla ich pracowników. Żeby maksymalnie uprościć proces podpisywania umów oraz rejestracji pracowników naszych klientów, oddajemy do dyspozycji dedykowany zespół PPK PKO TFI, szeroką sieć sprzedaży PKO Banku Polskiego, a dla firm, które wolą samodzielną obsługę, aplikację online iPPK. – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
 
PKO TFI uruchomiło również infolinię PPK dedykowaną pracodawcom pod numerem telefonu (22)  539 23 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.
Do tej pory do rejestru funduszy zostały wpisane fundusze inwestycyjne: AXA Emerytura SFIO, Millennium PPK SFIOPPK inPZU SFIO oraz fundusze oferowane przez PTE: Aegon PPK DFE (8 funduszy) oraz Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro (8 funduszy).

/az

TAGI:

PPK

zobacz także

↑ na górę