Nowe nazwy funduszy [ŚCIĄGAWKA]

22.01.2019 | Zespół Analiz Online
Ponad 60 funduszy zmieniło nazwę w związku z nowymi przepisami. Dziś praktycznie nie ma już funduszy gotówkowych i pieniężnych, są za to oszczędnościowe, konserwatywne czy dochodowe

21 stycznia minął termin na dostosowanie strategii funduszy gotówkowych do nowych przepisów. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP), które wprowadziło jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania FRP, w szczególności ich polityki inwestycyjnej.
 
Fundusze, które nie spełniają wymogów, nie mogą funkcjonować jako fundusze o charakterze pieniężnym, ani posługiwać się nazwą mogącą wprowadzać w błąd, że taką działalność prowadzą (wg KNF są to takie nazwy, jak: pieniężny, gotówkowy, lokacyjny, depozytowy, skarbowy czy płynnościowy).
 
Więcej na ten temat pisaliśmy w tekstach  Nowe regulacje – spadnie liczba funduszy „pieniężnych” oraz Fundusze pieniężne - czekają nas spore zmiany w klasyfikacji.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Praktycznie żadne TFI nie zdecydowało się na dopasowanie strategii swoich funduszy „gotówkowych” do przepisów FRP, dlatego też musiały zmienić nazwy swoich funduszy używających niedozwolonych nazw.

Nowe

W sumie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmieniły nazwy ponad 60 funduszom. Zniknęły z nich człony typu „pieniężny”, „płynnościowy” czy „gotówkowy”, które to najczęściej zastąpiono  słowami "oszczędnościowy/oszczędny" i rzadziej "konserwatywny" i "krótkoterminowy". W pozostałych przypadkach panowała większa dowolność. Jedno z TFI wykorzystało okazję do zmiany nazwy samego parasola – Altus TFI zmienił nazwę „SKOK” na „SEJF”.

POBIERZ wersję do druku: TABELA
 
Ograniczenia narzucone przez tzw. rozporządzenie FRP spowodowały także rewolucję klasyfikacyjną. Największą zmianą w klasyfikacji Analiz Online jest to, że zdecydowaliśmy się odejść od wyróżniania segmentu gotówkowego i pieniężnego, gdyż bardzo niewiele funduszy jest w stanie sprostać wymogom nowych przepisów. W efekcie powstał ogromny segment funduszy dłużnych zbudowany z połączenia dotychczasowych rozwiązań dłużnych i pieniężnych.

Więcej szczegółów na temat powodów reklasyfikacji oraz listę funduszy z przypisaniem ich do konkretnej grupy opublikowaliśmy w wiadomości Zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych [TABELA].

Zespół Analiz Online

TAGI:

zmiana nazwy

zobacz także

↑ na górę