Nowe nazwy funduszy [ŚCIĄGAWKA]

22.01.2019 | analizy.pl
Ponad 60 funduszy zmieniło nazwę w związku z nowymi przepisami. Dziś praktycznie nie ma już funduszy gotówkowych i pieniężnych, są za to oszczędnościowe, konserwatywne czy dochodowe

21 stycznia minął termin na dostosowanie strategii funduszy gotówkowych do nowych przepisów. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP), które wprowadziło jednolite przepisy dotyczące funkcjonowania FRP, w szczególności ich polityki inwestycyjnej.
 
Fundusze, które nie spełniają wymogów, nie mogą funkcjonować jako fundusze o charakterze pieniężnym, ani posługiwać się nazwą mogącą wprowadzać w błąd, że taką działalność prowadzą (wg KNF są to takie nazwy, jak: pieniężny, gotówkowy, lokacyjny, depozytowy, skarbowy czy płynnościowy).
 
Więcej na ten temat pisaliśmy w tekstach  Nowe regulacje – spadnie liczba funduszy „pieniężnych” oraz Fundusze pieniężne - czekają nas spore zmiany w klasyfikacji.
Praktycznie żadne TFI nie zdecydowało się na dopasowanie strategii swoich funduszy „gotówkowych” do przepisów FRP, dlatego też musiały zmienić nazwy swoich funduszy używających niedozwolonych nazw.

Nowe

W sumie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmieniły nazwy ponad 60 funduszom. Zniknęły z nich człony typu „pieniężny”, „płynnościowy” czy „gotówkowy”, które to najczęściej zastąpiono  słowami "oszczędnościowy/oszczędny" i rzadziej "konserwatywny" i "krótkoterminowy". W pozostałych przypadkach panowała większa dowolność. Jedno z TFI wykorzystało okazję do zmiany nazwy samego parasola – Altus TFI zmienił nazwę „SKOK” na „SEJF”.

POBIERZ wersję do druku: TABELA
 
Ograniczenia narzucone przez tzw. rozporządzenie FRP spowodowały także rewolucję klasyfikacyjną. Największą zmianą w klasyfikacji Analiz Online jest to, że zdecydowaliśmy się odejść od wyróżniania segmentu gotówkowego i pieniężnego, gdyż bardzo niewiele funduszy jest w stanie sprostać wymogom nowych przepisów. W efekcie powstał ogromny segment funduszy dłużnych zbudowany z połączenia dotychczasowych rozwiązań dłużnych i pieniężnych.

Więcej szczegółów na temat powodów reklasyfikacji oraz listę funduszy z przypisaniem ich do konkretnej grupy opublikowaliśmy w wiadomości Zmiany w klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych [TABELA].

Zespół Analiz Online

TAGI:

zmiana nazwy

zobacz także

↑ na górę