Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Hossa na rynku surowców omija klientów funduszy

18.04.2018 | Katarzyna Czupa
Źródło: I MAKE PHOTO 17/shutterstock.com
Polskie fundusze korzystają z poprawy koniunktury na rynku surowców – większość z nich wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Dobre wyniki nie wzbudziły jednak zainteresowania inwestorów

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźną poprawę sytuacji na rynku surowców. Licząc od dołka z 22 czerwca ub. r. wartość indeksu Bloomberg Commodity Index wzrosła o ponad +10%. To w dużej mierze zasługa ropy naftowej – w związku m.in. z redukcją wydobycia i spadkiem globalnego poziomu zapasów do końca marca br. cena surowca wzrosła do ponad 69 dolarów za baryłkę. To o ponad +53% więcej niż dziewięć miesięcy wcześniej. Zyskiwały także metale przemysłowe i szlachetne. W analizowanym okresie wartość indeksu S&P GSCI Industrial Metals wzrosła o +14,3%, a indeksu S&P GSCI Precious Metals o +4,5%.
 
(Sprawdź też Ropa najwyżej od dwóch lat – co przyniosą kolejne miesiące?)

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Rosnące ceny przełożyły się na dodatnie stopy zwrotu funduszy surowcowych – blisko 70% z nich pomnożyło kapitał klientów w tym czasie. Nie widać jednak zainteresowania inwestorów. Od sierpnia ub. r. produkty te nieprzerwanie doświadczają odpływów, a bilans sprzedaży za ostatnie dziewięć miesięcy wyniósł -115 mln zł netto. Tendencję tę widać zarówno jeśli chodzi o fundusze skupiające się na szerokim rynku, jak i rozwiązaniach opartych na metalach szlachetnych.

Biorąc pod uwagę pierwszą z grup na plusie znalazło się osiem z dziesięciu rozwiązań. Najlepiej wypadł Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO), którego stopa zwrotu w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 31 marca br. wyniosła +12,2%. W portfelu tego funduszu znajdziemy głównie akcje spółek działających w szeroko pojętym sektorze surowców naturalnych (podmioty zajmujące się poszukiwaniami, wydobyciem i przetwarzaniem). Wysokie wyniki wypracowały także Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) i Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO), które zyskały odpowiednio +9,3% i +8,4%. To równocześnie jedyne fundusze w grupie, które doświadczyły dodatniego bilansu sprzedaży (cała grupa odnotowała przewagę umorzeń  wysokości -63 mln zł). Od lipca zeszłego roku najwięcej środków przyciągnął Allianz Global Metals and Mining, którego bilans sprzedaży za ostatnie dziewięć miesięcy przekroczył +11 mln zł netto.


Jeśli chodzi o fundusze metali szlachetnych dodatni wynik osiągnęła połowa produktów. Rozwiązania z tej grupy skupiają się głównie na rynku złota, a jego cena wzrosła w analizowanym okresie o ok. +5,6%. Najlepiej wypadł fundusz Superfund Goldfuture (Superfund SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła +19,0% (jeszcze więcej zyskały jednostki denominowane w euro i dolarze). Środki zgromadzone w ramach tego rozwiązania są lokowane w sposób pośredni w instrumenty pochodne bazujące na rynku złota (w tym poprzez uczestnictwo w funduszach hedgingowych). To równocześnie jeden z dwóch produktów, który w ciągu minionych dziewięciu miesięcy doświadczył przewagi wpłat nad umorzeniami.  Superfund Goldfuture  i QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) przyciągnęły po blisko +4,8 mln zł netto. Co ciekawe, do lokowania środków w fundusze rynku złota, a więc w tzw. bezpieczne przystanie, inwestorów nie zachęcił ani obserwowany od lutego br. wzrost zmienności na rynkach, ani wzrost napięć na arenie międzynarodowej. W lutym łączny bilans sprzedaży tej grupy był ujemny, a w marcu wyniósł jedynie +2,5 mln zł netto.

Warto zauważyć, że fundusze rynku surowców nie cieszą się dużą popularnością wśród polskich inwestorów. Ich aktywa oscylują w granicach 1 mld zł. Jest to jedna z wyższych historycznych wartości, jednak udział w rynku produktów detalicznych pozostaje znikomy – wynosi obecnie 0,6%, to najmniej spośród wszystkich segmentów funduszy.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze surowcoweOPECropa naftowarynek surowcowywyniki inwestycyjnezłoto

zobacz także

↑ na górę