Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (marzec 2018)

05.04.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Po lutowych spadkach marzec nie przyniósł wyczekiwanej poprawy nastrojów inwestorów. Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, tracił już drugi miesiąc z rzędu (jego wartość spadła o ok. -2,4%). Globalnemu rynkowi akcji zaciążyły problemy spółek technologicznych, w tym głównie Facebooka i Amazona, oraz amerykańsko-chińska wojna handlowa.
 
Wyniki funduszy emerytalnych
W marcu ucierpiał również krajowy rynek akcji. Najgorzej zachowały się akcje dużych spółek, które dominują w portfelach OFE – indeks WIG20 stracił -6,5%. Nieco lepiej poradziły sobie mniejsze firmy wchodzące w skład sWIG80 i mWIG40, które mimo to także zakończyły miesiąc ze stratą na poziomie odpowiednio -2,9% i -3,5%. Ponieważ od 4 lat portfele OFE wypełnione są akcjami (blisko 80% aktywów), w takich warunkach nie uniknęły strat. Średnia stopa zwrotu  wyniosła w marcu -4,7%, co jest wynikiem nieco lepszym od tego, który osiągnęły w tym czasie fundusze akcji polskich (-5,1%). W skali 12 miesięcy średni wynik jest wciąż dodatni i wynosi +1,2%.
 

Ranking OFE
W marcu pozycję lidera utrzymał OFE PZU "Złota Jesień", który czwarty miesiąc z rzędu otrzymał najwyższą ocenę 5a w obu zestawieniach (12- i 36-miesięcznym). Fundusz ten osiągnął najwyższy wynik w skali ostatnich 12 miesięcy (+2,5%). Aviva OFE również utrzymał lutową notę 5a w zestawieniu 12-miesięcznym, co pomogło w poprawie oceny w rankingu długoterminowego (zmiana oceny na 3a). Na ostatnią pozycję w Rankingu spadło natomiast Pekao OFE, które jako jedyne notuje stratę w horyzoncie rocznym.

Aktywa funduszy emerytalnych
Marzec był drugim z kolei miesiącem, w którym wartość aktywów zarządzanych przez OFE spadła, tym razem o 9 mld zł. Poza słabą koniunkturą na warszawskiej giełdzie negatywnie wpływającą na wyniki, do spadku aktywów przyczynił się także ujemny bilans przepływów między OFE i ZUS. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w marcu -716,5 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie 295,4 mln zł.


Zespół Analiz Online

Komentarz IGTE

OFE są najkorzystniejszą formą pomnażania kapitału w Polsce. W 2016 i 2017 roku zarobiły dla swoich klientów odpowiednio 10,6% i 18,7%, a ich wewnętrzna stopa zwrotu od lutego 2014 roku do stycznia 2018 wynosi 9,87%. Długoterminowe inwestycje trzeba monitorować na bieżąco, ale ich efektywność należy oceniać z długoterminowej perspektywy. Marzec 2018 roku jest drugim z kolei miesiącem, w którym gorsza kondycja na warszawskim parkiecie wpływa negatywnie na krótkoterminowe wyniki funduszy emerytalnych. Najnowszą ocenę długoterminowej efektywności z uwzględnieniem strat z ostatnich dwóch miesięcy powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu, kiedy KNF poda średnią ważoną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata. Warto dodać, że umożliwienie funduszom inwestowania w instrumenty dłużne pozwoliłoby amortyzować okresowe przeceny na rynku akcji – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE. 

TAGI:

GPWIGTEMałgorzata RusewiczOFEwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę