Zawieszenie ratingów dla funduszy TFI PZU

09.03.2018 | Zespół Analiz Online
Następującym funduszom spod egidy TFI PZU zostały nadane oceny:

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek – 3 gwiazdki (16.11.2017 r.);
PZU Zrównoważony – 4 gwiazdki (20.10.2017 r.).

Przypomnijmy – w przypadku pierwszego produktu notę neutralną argumentowaliśmy mocnymi stronami funduszu (m.in. możliwość pełnej partycypacji w krajowej hossie MiŚ-ów) oraz silnym zapleczem analitycznym. Wzięliśmy również pod uwagę relatywnie krótki staż zarządzających, którym nie mogliśmy przypisać długoterminowych wyników. W przypadku drugiego funduszu do wysokiej oceny skłonił nas nieprzeciętny charakter produktu, nagroda alfa za 2016 rok oraz bardzo konkurencyjne opłaty.

Niemniej jednak obecnie uzyskiwane przez oba produkty wyniki odbiegają od średnich w dedykowanych grupach. PZU Akcji Małych i Średnich Spółek traci do średniej w ujęciu rocznym -8,7 pkt proc., a dwuletnim -10,9 pkt proc. Z kolei PZU Zrównoważony w rocznym okresie zrealizował wynik poniżej średniej o -6,9 pkt proc., a w dwuletnim terminie nadwyżka wyniosła jedynie +1,0 pkt proc. Co więcej w obu przypadku krótkoterminowa efektywność zarządzania spadła do relatywnie niskiego poziomu, zgodnie z Rankingiem Analiz Online.

W związku z tym, że do publikacji nowych danych (sprawozdania za 2017 rok) – które w pewnym stopniu pozwoliłby poznać przyczyny aktualnego stanu rzeczy – pozostało sporo czasu, zdecydowaliśmy się zawiesić powyższe oceny. Zawieszenie potrwa to do momentu, gdy uznamy, że nowo uzyskana wiedza pozwala nam na nadanie kolejnych ratingów. Tej wiadomości nie należy odczytywać jako negatywną ocenę rozwiązań, ale potrzebujemy informacji, które pozwolą nam zrozumieć, z czego wynika obecna kondycja funduszy.

Zespół Analiz Online

TAGI:

ratingi i analizy funduszyTFI PZU

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę