Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2017)
03.08.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w lipcu nadaliśmy 397 oceny od 1a do 5a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 277 w horyzoncie 36-miesięcznym

20 produktów uzyskało najlepsze wyniki zarówno w krótkim jak i długim terminie. Odpowiednio długa historia pozwoliła na to, żeby siedmiu funduszom, dostępnym na rynku polskim, nadać po raz pierwszy ocenę w 12-miesięcznym horyzoncie czasowym. Cztery fundusze zadebiutowały w ofercie TFI Allianz Polska. Dwa z nich okazały się być funduszami „na piątkę”: Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) oraz Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO). W lipcowym rankingu po raz pierwszy ocenę uzyskały także Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ oraz Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO). Pierwszy z nich uzyskał notę najlepszą (5a), Ranking wszystkich pozostałych debiutantów w horyzoncie 12-miesięcznym to 1a.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W trzyletnim horyzoncie nadaliśmy ocenę pięciu funduszom: Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A, BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy), NN Lokacyjny Plus (NN FIO) oraz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy). Dla dwóch pierwszych produktów debiut był niezwykle udany (5a). Dość dobrze poradziły sobie również BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy), NN Lokacyjny Plus (NN FIO) uzyskując ocenę 4a. Najsłabiej spośród debiutantów wypadł Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) otrzymując ocenę „dostateczną”.

W krótkim horyzoncie czasowym warto zwrócić uwagę na fundusze, które poprawiły swój ranking w ostatnim roku. Należy do nich między innymi Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) oferowany przez towarzystwo Noble Funds TFI. W tym okresie ocena rankingowa ulegała istotnym wahaniom – od 2a do 4a. Jednak od początku tego roku oceny funduszu ustabilizowały sięna solidnej „czwórce”.


Wyniki uzyskane w tym roku w 4 z 7 miesięcy przewyższyły średnią dla grupy akcji polskich uniwersalnych (w styczniu, marcu, kwietniu, lipcu). To pozwoliło uplasować się Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) w I kwartylu stóp zwrotu grupy porównawczej.

Warto również zwrócić uwagę na fundusze, które pogorszyły swoją pozycję względem pozostałych konkurentów. Jednym z nich jest Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO). Wypracowywane miesięczne wyniki są niższe od średniej dla grupy licząc od października ub.r. W ciągu ostatnich czterech miesięcy stopy zwrotu funduszu znajdowały się 4 kwartylu grupy porównawczej. Na wynik mogły wpłynąć słabsze notowania średnich spółek oraz przeważenia funduszu w indeksie sWIG80, którego miesięczna stopa zwrotu w ciągu ostatnich miesięcy była ujemna. 


Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę