Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (wrzesień 2016)
21.10.2016 | Anna Zalewska
Ostatnie zmiany personalne w TFI oraz poprawa efektywności przez kilka wybranych rozwiązań mają wpływ na skład naszej listy najlepszych funduszy na rynku. Czas aby dokonać aktualizacji

Metoda utworzenia portfeli funduszy wygrywających z rynkiem opiera się na dwóch narzędziach – ratingach i rankingach funduszy jednocześnie. Polega ona na wyborze produktów o najwyższych ocenach ratingowych (4 i 5 gwiazdek) w danej grupie porównawczej i jednocześnie posiadających odpowiednio wysoką sumę ocen rankingowych (minimum 7).
 
Ostatni raz zestawienie funduszy spełniających te warunki przygotowaliśmy w lipcu. Od tego czasu mieliśmy do czynienia z kilkoma zmianami, które wpłynęły na jego skład. Pierwsza z nich to odejście Andrzeja Domańskiego z Noble Funds TFI, który odpowiadał za portfel i wyniki kilku wysoko ocenianych rozwiązań. Nasi analitycy zawiesili ratingi  3 funduszy, z których 2 były na naszej liście:
  • Noble Fund Timingowy – poprzednio 4 gwiazdki
  • Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus – poprzednio 4 gwiazdki.
Z listy najlepszych wypadł także inny fundusz tego TFI – Noble Fund Mieszany, o czym zdecydowało pogorszenie ocen w comiesięcznym rankingu (spadły do 3a).

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Miejsce tych rozwiązań w segmencie funduszy mieszanych zajęły natomiast dwa produkty ze Skarbiec TFI: Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) oraz Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO). Oba we wrześniu poprawiły swoje oceny w naszym comiesięcznym rankingu. Jednocześnie ich oceny ratingowe to 4 gwiazdki.
 
Najmniej zmian mieliśmy w segmencie funduszy akcyjnych. Do listy dołączył Arka Prestiż Akcji Polskich. Po raz pierwszy nasi analitycy poddali fundusz analizie, której efektem była pozytywna opinia o tym produkcie i wysokie 4 gwiazdki. Analitycy docenili przede wszystkim skuteczność selekcji w ramach skoncentrowanego portfela oraz będące jej efektem wyraźnie lepsze wyniki inwestycyjne od większości rywali z grupy. Ponieważ również oceny w rankingu są wysokie (4a i 5a), fundusz pojawił się na naszej liście.
 
Najwięcej zmian dotknęło segment funduszy dłużnych, wszystkie o pozytywnym wydźwięku. Fundusze, które wcześniej były na liście, utrzymały się na niej. Za to dołączyły do nich kolejne rozwiązania. Wśród nich znalazły się 2 fundusze obligacji korporacyjnych z BZ WBK TFI: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) – oba dzięki poprawie ocen w comiesięcznym rankingu (do 4a). Na listę funduszy polskich papierów skarbowych powrócił PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy), który praktycznie tylko na moment pogorszył swą pozycję w zestawieniu rankingowym.

W największym stopniu powiększyła się lista funduszy polskich papierów dłużnych o uniwersalnej strategii. Pojawiła się na niej m.in. Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO), której nasi analitycy podnieśli we wrześniu ocenę w ratingu do 4 gwiazdek. Wdrożone zmiany przyniosły poprawę wyników i ograniczenie zmienności, co doprowadziło do wyraźnej poprawy efektywności w średnim terminie. Podnosząc ocenę do 4 gwiazdek analitycy zwrócili jednak uwagę, że klienci inwestując w fundusz powinni być świadomi oportunistycznego stylu jego zarządzania.
 
Po raz pierwszy na liście pojawił się także Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO). W sierpniu nasi analitycy podnieśli mu ocenę ratingową do 4 gwiazdek. Wśród argumentów przytoczyli dobre wyniki inwestycyjne, jak i niskie ryzyko. Pozytywnie ocenili także ich powtarzalność – na przestrzeni ostatnich dwóch lat większość kwartalnych stóp zwrotu była wyższa od mediany.
 
Na listę powrócił także KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO), który po krótkiej przerwie, poprawił swoje oceny w comiesięcznym rankingu.
 
Pomimo kilku zmian pozycję lidera utrzymuje PKO TFI z 6 funduszami. Na drugie miejsce do Aviva Investors Poland TFI dołączyły BZ WBK TFI oraz KBC TFI – wszystkie z 5 wysoko ocenionymi funduszami. Po 4 fundusze ma Union Investment TFI oraz Investors TFI.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę