Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wyniki funduszy inwestycyjnych (luty 2016)

02.03.2016 | Wojciech Kiermacz, analizy.pl
pobierz plik: xls pdf
Choć na światowych rynkach mocno trzęsło za sprawą sytuacji w Chinach, gorszych danych z gospodarki amerykańskiej i niepewności na rynku ropy naftowej, to dla klientów krajowych TFI był to jeden z lepszych miesięcy od dłuższego czasu. W sumie trzy czwarte funduszy odnotowało dodatni wynik zarządzania

Po trzech miesiącach głębokich spadków, w lutym wyróżniły się fundusze akcji polskich i to zarówno te o uniwersalnej strategii (+2,2%), jak i małych i średnich spółek (+2,3%). Dobre wyniki to efekt odreagowania inwestorów na polskiej giełdzie. Pojawia się coraz więcej głosów ekspertów, że wyceny spółek są już naprawdę atrakcyjne. Nastroje poprawiały również dobre dane z gospodarki.   

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Pozostałe fundusze oparte o polskie instrumenty finansowe również odnotowały dodatni wynik zarządzania. Poza tym, wysoko w naszym comiesięcznym zestawieniu znalazły się fundusze akcji amerykańskich (+1,6%) i rosyjskich (+0,9%). 

Patrząc jednak przez pryzmat pojedynczych funduszy w lutym najlepsze okazały się te oparte o rynek metali szlachetnych, a zwłaszcza złota. Dobre wyniki nie są zaskoczeniem. Notowania tego kruszcu od początku roku rosną w szybkim tempie, czemu służą zawirowania na światowych rynkach związane m.in. z utrzymującymi się niskimi cenami ropy i przemianami w chińskiej gospodarce. Tylko w lutym cena złota wzrosła o przeszło +15%. To dzięki temu liderem wzrostów na rynku krajowych funduszy został PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) ze stopą zwrotu na poziomie +30,1%. W przypadku tego rozwiązania, lokatami są nie tyle bezpośrednie inwestycje w złoto, co akcje spółek z krajów rozwiniętych zajmujących się jego wydobyciem, przetwarzaniem, czy handlem.

Następny w kolejności pod względem stopy zwrotu w lutym jest również produkt PKO TFI - PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO). Wynik +22,7% osiągnięty został m.in. dzięki dużym udziałom w portfelu spółek zajmujących się wydobyciem również innych kruszców – w tym srebra. W pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy w lutym, znalazły się ponadto m.in. Superfund Goldfuture (Superfund SFIO), QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) oraz Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)


Bardzo dobry miesiąc mają za sobą fundusze akcji polskich. Spośród ok. 100 rozwiązań dostępnych na rynku, tylko 7 zakończyło miesiąc ze stratą. Za dobry prognostyk należy uznać fakt, że solidne zyski zanotowały nie tylko fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, które na przestrzeni ostatniego roku lepiej radziły sobie ze spadkami, ale również te o uniwersalnej strategii. W poprzednich miesiącach największym ciężarem były duże spółki z sektora finansowego. Teraz sytuacja się uspokoiła. Po wprowadzeniu podatku bankowego, niepewność związana z jego ostateczną formą przestała ciążyć notowaniom. Do tego, atrakcyjne wyceny akcji banków po wielu miesiącach głębokich spadków zaczynają przekonywać do warszawskiego parkietu coraz większą grupę inwestorów. Ostatecznie w lutym indeks WIG wzrósł o +2,6%, WIG20 o +2,5%, a mWIG40 o +2,9%.

Wśród funduszy akcji polskich najlepszy okazał się Legg Mason Akcji 500+ FIZ (+6,3%), a spośród produktów o charakterze otwartym - AGIO Agresywny (+6,2%). „Agresywność” strategii tego drugiego jest dobrze widoczna w perspektywie ostatnich dwóch miesięcy – w styczniu bowiem był to jeden z najgorszych funduszy pod względem stopy zwrotu. Na uwagę zasługuje również Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) z wynikiem +5,5%. Lokatami tego funduszu są wyselekcjonowane spółki, głównie o małej i średniej kapitalizacji.

Dodatni wynik zanotowały w lutym wszystkie segmenty funduszy oparte o polskie papiery wartościowe – również te z rynku dłużnego. Wyniki na poziomie +0,5% dla funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii i tych opartych o papiery skarbowe są zbliżone do wzrostu notowań indeksu IROS (+1,1%), który mierzy zmianę ich cen.

Z dobrym wynikiem zakończyły miesiąc również fundusze mieszane polskie. Tym razem najlepsze okazały się te o zrównoważonej strategii (+1,3%), a wśród nichPZU Zrównoważony (+2,7%) oraz Novo Zrównoważonego Wzrostu (+2,4%). Dokładnie taką samą stopą zwrotu, na poziomie +0,9%, charakteryzowały się natomiast fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji. 

Słabość głównych giełd ze Starego Kontynentu, zwłaszcza niemieckiej, sprawiły, że na dole naszego zestawienia znalazły się fundusze z segmentu akcji europejskich rynków rozwiniętych (-2,3%). Źle radziły sobie również produkty oparte o globalne rynki rozwinięte (-1,1%) i wschodzące (-1,0%). Jednak najmniej powodów do zadowolenia mieli klienci funduszy akcji japońskich. Na krajowym rynku TFI są tylko dwa rozwiązania oparte o gospodarkę Kraju Kwitnącej Wiśni - PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) oraz NN (L) Japonia (NN SFIO). Zarówno jedno jak i drugie odnotowało ok. -10% straty. Po obniżce  stóp procentowych przez Bank Japonii do poziomu poniżej zera, indeks Nikkei 225 jeszcze pogłębił styczniowe spadki notując w lutym ponad -15% straty. Coraz mniej narzędzi w rękach rządu do pobudzenia wzrostu gospodarczego, a do tego umacniający się jen uderzający w eksport, wywierają silną presję na notowania tamtejszych spółek. 

Słabo wypadły również fundusze oparte o instrumenty dłużne notowane na zagranicznych rynkach. Prawie wszystkie znalazły się nieznacznie pod kreską. Zupełnie odwrotnie było w styczniu, gdy były to rozwiązania o najwyższych stopach zwrotu. Powodów należy szukać na rynku walutowym. W styczniu polski złoty bardzo mocno osłabiał się w stosunku do głównych walut, co wpłynęło na wyższą wycenę jednostek funduszy w PLN. W lutym z kolei, polska waluta nieznacznie się umocniła, co w połączeniu z utrzymującymi się bardzo niskimi stopami procentowymi za granicą zaowocowało średnią stratą na rozwiązaniach opartych o rynek dłużny. Najgorzej  w tym warunkach poradził sobie segment funduszy dłużnych europejskich uniwersalnych (-1,9%).

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcji rosyjskichfundusze surowcoweJaponiaraportrynek akcjirynki rozwinięterynki wschodzącewyniki inwestycyjnezłoto

zobacz także

↑ na górę