Ile tak naprawdę możemy zarobić na funduszach inwestycyjnych?
Kamil Koprowicz
Jak najwyższy zysk, szybko i przy jak najniższym ryzyku – tak można krótko podsumować oczekiwania części początkujących inwestorów. Czy są one realne?

Niestety takie podejście często prowadzi do zniechęcenia i rezygnacji z inwestycji, zanim jeszcze zdąży zapracować na oczekiwane przez nas rezultaty. Dlatego też przed zakupem jednostek funduszu, warto odpowiedzieć na kilka ważnych pytań (więcej na ten temat wyjaśniliśmy w materiale: Jak inwestować skutecznie? 8 porad dla początkujących) i dowiedzieć się nieco więcej na temat możliwości poszczególnych klas aktywów. Ułatwi to nam wybór odpowiednich instrumentów, dostosowanych do naszych potrzeb.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Na jakie zyski możemy liczyć w przypadku poszczególnych funduszy z oferty TFI? Wiele zależy od okresu naszej inwestycji, momentu jej rozpoczęcia i zakończenia. Porównajmy jednak średnioroczne stopy zwrotu dla 7 najpopularniejszych grup w okresie ostatnich 10 lat (od końca września 2005 r. do końca września 2015 r.).


Podobnie jak w przeszłości, na czele naszego zestawienia znalazły się fundusze akcji małych i średnich spółek, które to w ciągu ostatnich 10 lat zyskały +90,5%, czyli średniorocznie +6,7%. Jednocześnie w ich wypadku inwestorzy musieli ponieść najwyższe ryzyko – co również widać po historycznych wynikach. W ciągu ostatnich 10 lat średnie roczne stopy zwrotu tego typu rozwiązań wahały się od -58% do +118%, a miesięczne od -22,5% do +18%. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w 12-miesięcznym okresie inwestycji wyniosło 64% i było mniejsze w porównaniu do grup funduszy o niskim poziomie ryzyka. Fundusze akcji MiŚS są więc skierowane do osób, które mogą tolerować wysoką zmienność wyników i planują ulokować środki na długi termin.

Pewną niespodzianką jest zajęcie drugiego miejsca przez rozwiązania o bardziej bezpiecznym charakterze – fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne. W przypadku rozwiązań z przewagą obligacji skarbowych w portfelach inwestorzy mogli liczyć na średnioroczny zysk w okolicach +5%. Jest to dość wysoka stopa zwrotu na tle innych grup. Duży wpływ na ten wynik miało kilka okresów silnej hossy, z jaką mieliśmy do czynienia na polskim rynku długu w ciągu ostatnich 10 lat. W 2005, 2009 i 2012 r. klienci TFI mogli liczyć nawet na dwucyfrowe roczne wyniki z funduszy dłużnych, dzięki silnym zwyżkom cen polskich obligacji skarbowych.

Korzystnie wypadają też wyniki funduszy gotówkowych i pieniężnych – kolejnej grupy produktów w ofercie TFI o niskim poziomie ryzyka. W ciągu ostatnich 10 lat wypracowały one średniorocznie +3,8%. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku lokat duży wpływ na ich wyniki ma wysokość stóp procentowych w Polsce. W portfelach funduszy pieniężnych dominują instrumenty o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od stawki WIBOR. W sytuacji obniżek stóp spada poziom WIBOR, a zarządzającym funduszami pieniężnymi trudniej jest o wysokie nominalne wyniki. Dlatego też po zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP (w tym czasie koszt pieniądza spadł z prawie 5% do 1,5%), fundusze gotówkowe i pieniężne wypracowywały niższe stopy zwrotu w ujęciu nominalnym. Na koniec września br. ich średni roczny wynik wyniósł +1,5%, podczas gdy jeszcze kilka lat temu przekraczał +4,0%.

Uwagę zwraca dość niski średnioroczny wynik funduszy akcji polskich  o uniwersalnej strategii +2,9% za ostatnie 10 lat. Duży wpływ na tą sytuację miała koniunktura panująca na polskiej giełdzie w tym czasie. Ostatnia dekada była dość trudnym okresem dla największych spółek z GPW, które mają istotny udział w portfelach funduszy akcji polskich. W ciągu ostatnich 10 lat blue chipy poniosły ponad -15% stratę podczas gdy małe spółki zgrupowane w indeksie sWIG80 zyskały ponad +180%. Jest to jeden z powodów tak dużej różnicy w długoterminowych wynikach funduszy akcyjnych o uniwersalnej strategii oraz rozwiązań akcji MiŚS.

Ta sama przyczyna może też kryć się za niższymi stopami zwrotu funduszy mieszanych – zrównoważonych i stabilnego wzrostu. Ich portfele akcyjne również składają się w dużej części z akcji największych spółek z GPW.

Wybór odpowiedniego funduszu nie jest łatwym zdaniem. Dlatego też przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i jak długo możemy czekać na realizację naszych celów. Inwestorzy, którzy są skłonni zaryzykować więcej w zamian za perspektywę wyższych wyników, mogą skorzystać z potencjału rynku akcji. Z kolei osoby ceniące przede wszystkim niższą zmienność i bezpieczeństwo powinny raczej rozważyć obligacje lub fundusze pieniężne.

Kamil Koprowicz
Analizy Online

TAGI:

jak oszczędzaćporady inwestycyjnewyniki inwestycyjne

popularne porady

w co inwestować

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę