Ile tak naprawdę możemy zarobić na funduszach inwestycyjnych?

Kamil Koprowicz
Jak najwyższy zysk, szybko i przy jak najniższym ryzyku – tak można krótko podsumować oczekiwania części początkujących inwestorów. Czy są one realne?

Niestety takie podejście często prowadzi do zniechęcenia i rezygnacji z inwestycji, zanim jeszcze zdąży zapracować na oczekiwane przez nas rezultaty. Dlatego też przed zakupem jednostek funduszu, warto odpowiedzieć na kilka ważnych pytań (więcej na ten temat wyjaśniliśmy w materiale: Jak inwestować skutecznie? 8 porad dla początkujących) i dowiedzieć się nieco więcej na temat możliwości poszczególnych klas aktywów. Ułatwi to nam wybór odpowiednich instrumentów, dostosowanych do naszych potrzeb.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Na jakie zyski możemy liczyć w przypadku poszczególnych funduszy z oferty TFI? Wiele zależy od okresu naszej inwestycji, momentu jej rozpoczęcia i zakończenia. Porównajmy jednak średnioroczne stopy zwrotu dla 7 najpopularniejszych grup w okresie ostatnich 10 lat (od końca września 2005 r. do końca września 2015 r.).


Podobnie jak w przeszłości, na czele naszego zestawienia znalazły się fundusze akcji małych i średnich spółek, które to w ciągu ostatnich 10 lat zyskały +90,5%, czyli średniorocznie +6,7%. Jednocześnie w ich wypadku inwestorzy musieli ponieść najwyższe ryzyko – co również widać po historycznych wynikach. W ciągu ostatnich 10 lat średnie roczne stopy zwrotu tego typu rozwiązań wahały się od -58% do +118%, a miesięczne od -22,5% do +18%. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku w 12-miesięcznym okresie inwestycji wyniosło 64% i było mniejsze w porównaniu do grup funduszy o niskim poziomie ryzyka. Fundusze akcji MiŚS są więc skierowane do osób, które mogą tolerować wysoką zmienność wyników i planują ulokować środki na długi termin.

Pewną niespodzianką jest zajęcie drugiego miejsca przez rozwiązania o bardziej bezpiecznym charakterze – fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne. W przypadku rozwiązań z przewagą obligacji skarbowych w portfelach inwestorzy mogli liczyć na średnioroczny zysk w okolicach +5%. Jest to dość wysoka stopa zwrotu na tle innych grup. Duży wpływ na ten wynik miało kilka okresów silnej hossy, z jaką mieliśmy do czynienia na polskim rynku długu w ciągu ostatnich 10 lat. W 2005, 2009 i 2012 r. klienci TFI mogli liczyć nawet na dwucyfrowe roczne wyniki z funduszy dłużnych, dzięki silnym zwyżkom cen polskich obligacji skarbowych.

Korzystnie wypadają też wyniki funduszy gotówkowych i pieniężnych – kolejnej grupy produktów w ofercie TFI o niskim poziomie ryzyka. W ciągu ostatnich 10 lat wypracowały one średniorocznie +3,8%. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku lokat duży wpływ na ich wyniki ma wysokość stóp procentowych w Polsce. W portfelach funduszy pieniężnych dominują instrumenty o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od stawki WIBOR. W sytuacji obniżek stóp spada poziom WIBOR, a zarządzającym funduszami pieniężnymi trudniej jest o wysokie nominalne wyniki. Dlatego też po zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP (w tym czasie koszt pieniądza spadł z prawie 5% do 1,5%), fundusze gotówkowe i pieniężne wypracowywały niższe stopy zwrotu w ujęciu nominalnym. Na koniec września br. ich średni roczny wynik wyniósł +1,5%, podczas gdy jeszcze kilka lat temu przekraczał +4,0%.

Uwagę zwraca dość niski średnioroczny wynik funduszy akcji polskich  o uniwersalnej strategii +2,9% za ostatnie 10 lat. Duży wpływ na tą sytuację miała koniunktura panująca na polskiej giełdzie w tym czasie. Ostatnia dekada była dość trudnym okresem dla największych spółek z GPW, które mają istotny udział w portfelach funduszy akcji polskich. W ciągu ostatnich 10 lat blue chipy poniosły ponad -15% stratę podczas gdy małe spółki zgrupowane w indeksie sWIG80 zyskały ponad +180%. Jest to jeden z powodów tak dużej różnicy w długoterminowych wynikach funduszy akcyjnych o uniwersalnej strategii oraz rozwiązań akcji MiŚS.

Ta sama przyczyna może też kryć się za niższymi stopami zwrotu funduszy mieszanych – zrównoważonych i stabilnego wzrostu. Ich portfele akcyjne również składają się w dużej części z akcji największych spółek z GPW.

Wybór odpowiedniego funduszu nie jest łatwym zdaniem. Dlatego też przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i jak długo możemy czekać na realizację naszych celów. Inwestorzy, którzy są skłonni zaryzykować więcej w zamian za perspektywę wyższych wyników, mogą skorzystać z potencjału rynku akcji. Z kolei osoby ceniące przede wszystkim niższą zmienność i bezpieczeństwo powinny raczej rozważyć obligacje lub fundusze pieniężne.

Kamil Koprowicz
Analizy Online

TAGI:

jak oszczędzaćporady inwestycyjnewyniki inwestycyjne

popularne porady

w co inwestować

↑ na górę