Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rekordowa skala odpływów z funduszy (wstępne dane)

07.04.2020 | Anna Zalewska
Spływają kolejne dane o aktywach funduszy za marzec. Z danych pozyskanych z 18 TFI (na 37) wynika, że saldo wpłat i wypłat wyniosło już (minus)12 mld zł. To więcej niż w najgorszym w historii miesiącu – styczniu 2008

Aktualizacja: 8.04.2020 godz. 12:00 
Po dodaniu danych z 4 kolejnych TFI nadwyżka odkupień nad wpłatami rośnie do 19,4 mld zł.

-----


Marzec tego roku był na pewno jednym z najtrudniejszych w branży funduszowej. Klienci masowo wypłacali swoje oszczędności. Dane jeszcze spływają, ale wszystko wskazuje na to, że w ujęciu wartościowym ostateczny bilans będzie gorszy niż w najsłabszym w historii miesiącu – czyli styczniu 2008 roku, kiedy z funduszy klienci wypłacili -11,5 mld zł. Na razie pod względem procentowym jest nieco lepiej. Wówczas odpływy stanowiły 8% aktywów, obecnie odpowiadają za nieco ponad 4% (wraz z napływem kolejnych danych, statystyki mogą się pogorszyć).

Falę odkupień odnotowały przede wszystkim fundusze dłużne, które to w ostatnich dwóch latach cieszyły się największym powodzeniem. Z danych pozyskanych od 18 TFI wynika, że w marcu klienci wypłacili z nich co najmniej 10 mld zł, czyli tyle, ile fundusze te pozyskały w ciągu … ponad poprzednich 22 miesięcy. W co trzecim funduszu skala odkupień przekroczyła 10% wartości aktywów netto, czyli progu, po przekroczeniu którego prawo daje TFI możliwość zawieszenia umarzania jednostek. Jednak na ten krok zdecydowało się tylko jedno towarzystwo – AgioFunds TFI.

Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy obligacji korporacyjnych Santander TFI, funduszy dobrej jakości, wyróżniających się portfelami budowanymi według zachodnich standardów. W marcu wypłacono z nich prawie 3,3 mld zł, a ich aktywa zmniejszyły się o około połowę. Wysokich odpływów (wartościowo) doświadczyły także dwa fundusze dłużne z PKO TFI (PKO Obligacji Długoterminowych oraz PKO Obligacji Skarbowych) – łącznie ponad 2 mld zł, co odpowiada kilkunastu procentom ich aktywów.

- Marcowe saldo wpłat i umorzeń (-3,2 mld zł) było adekwatne do skali naszego biznesu i wielkości zarządzanych aktywów. Warto pamiętać, że w ostatnich dwóch latach kalendarzowych to właśnie nasze fundusze - najpierw w 2018 - Obligacji Skarbowych, a potem - w 2019 - Obligacji Długoterminowych biły polskie rynkowe rekordy wielomiliardowej sprzedaży tj. napływów. Podobnie jak w przypadku innych produktów finansowych, część Klientów w marcu br. decydowało zamienić swoje oszczędności i inwestycje na gotówkę. Wraz z uspokojeniem nastrojów ogólnych, od tygodnia obserwowaliśmy wygaszanie skali odkupień."A po nocy przychodzi dzień" - mimo bardzo trudnej sytuacji globalnej, rynki i inwestorzy na całym świecie widzą już perspektywę "odmrażania" gospodarek, co daje też szansę na renesans zainteresowania długoterminowym, systematycznym inwestowaniem w fundusze akcji i mieszane - komentuje Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI. 

Odpływy mocno odczuły także Investor Oszczędnościowy (-0,8 mld zł, ¼ aktywów), QUERCUS Ochrony Kapitału (-0,4 mld zł, około 1/3 aktywów), NN Krótkoterminowych Obligacji (-0,4 mld zł, kilkanaście procent aktywów) oraz Millennium Obligacji Klasyczny (-0,4 mld zł, kilkanaście procent aktywów). Według danych z 18 TFI najwyższą skalę odpływów odnotowały Santander TFI (-4,1 mld zł), PKO TFI (-3,3 mld zł), Investors TFI (-1,4 mld zł).

Z dużych graczy brakuje jeszcze danych z Ipopema TFI, Pekao TFI, Generali Investments TFI, ale i też wspomnianego AgioFunds TFI. Pełen raport opublikujemy po uzyskaniu danych ze wszystkich instytucji.


TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę