Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Dywersyfikacja portfela - antidotum na ryzyko

22.01.2020 | Olga Sierakowska
Jak zadbać o to, by osiągnąć cel inwestycyjny przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka? Kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja. Co ona oznacza i jak stosować ją w praktyce – wyjaśniamy

Podejmując decyzje inwestycyjne niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym jak zbudować portfel, aby jego ryzyko było jak najmniejsze. Choć może wydawać się to trudne – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji – to jednak można zbudować swój portfel tak, aby osiągnąć swój cel, a nietrafione decyzje „bolały” jak najmniej. Jak to zrobić? Zacznijmy od wyjaśnienia terminu dywersyfikacja.
 
Sens dywersyfikacji najlepiej oddaje popularne przysłowie „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. W odniesieniu do portfela inwestycyjnego oznacza ona bowiem podział środków inwestora między różne klasy aktywów (np. akcje, obligacje czy surowce). Celem tego „zabiegu” jest zbudowanie takiego portfela, który spełni nasze oczekiwania, ale jednocześnie ograniczy podejmowane ryzyko. W związku z tym, warto szukać takich klas aktywów, których ceny w zależności od warunków rynkowych poruszają się w różnych kierunkach – np. jeśli na rynku akcji mamy bessę (ceny tych walorów spadają), to zwykle mocniej zyskują obligacje. W efekcie, jeśli będziemy mieli portfel złożony z różnych klas aktywów, wówczas przy mniej sprzyjającej koniunkturze na danym rynku nasze straty będą w pewnym stopniu rekompensowane wzrostami cen instrumentów na innym rynku.
 
Dla lepszego zobrazowania zagadnienia posłużmy się przykładem. Jeśli inwestor A lokuje swój kapitał wyłącznie w fundusze akcji polskich, a na giełdzie panuje dekoniunktura, to naturalnie naraża się na większe ryzyko poniesienia straty niż inwestor B, który ma w swoim portfelu nie tylko fundusze akcji polskich, ale również rozwiązania dłużne czy z ekspozycją na złoto. W efekcie w przeciwieństwie do inwestora A, strata na akcjach inwestora B będzie w pewnym stopniu „odrobiona”, dzięki wzrostom cen innych klas aktywów.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przykładowy

Dywersyfikacja portfela jest zatem skutecznym narzędziem, które umożliwia czerpanie korzyści przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Dobór inwestycji wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto to zadanie powierzyć specjalistom, którzy pomogą nam zbudować odpowiedni portfel. W tym celu zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, oferowanego w ramach platformy KupFundusz.pl. Wystarczy skorzystać z narzędzia Kreator portfela i wypełnić ankietę – umożliwi ona określenie profilu inwestycyjnego, a tym samym naszych preferencji. W efekcie otrzymamy zalecaną strukturę portfela, która znacząco ułatwi nam podział naszych środków.

Olga Sierakowska

TAGI:

jak inwestowaćkupfundusz.plportfele funduszyryzyko specyficzne

zobacz także

↑ na górę