Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Dlaczego i jak zainwestować w złoto?

14.01.2020 | Olga Sierakowska
Miniony rok był bardzo udany dla złota – kruszec ten dostarczył dwucyfrowych zysków i pokonał część światowych giełd. W czym tkwi jego fenomen i czy wzrosty cen złota mogą być kontynuowane?

Intensyfikacja zdarzeń na światowych rynkach, wojna handlowa między USA a Chinami, obawy o nieuporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, jak i konflikt pomiędzy USA z Iranem – to tylko część najbardziej medialnych wydarzeń, które w 2019 r. i obecnie wspierają notowania złota.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wzrost popytu na nie w dużej mierze wynikał z roli, jaką pełni ten metal szlachetny – złoto jest uznawane m.in. za „bezpieczną przystań” w czasach politycznej niepewności. Dobrze sprawdza się również jako zabezpieczenie majątku czy ochrona przed inflacją. Aby zrozumieć fenomen złota warto przybliżyć czynniki, które wpływają na popyt, a tym samym ceny tego kruszcu.

Popyt na złoto pochodzi z wielu obszarów. Główne to:


1. Zapotrzebowanie ze strony branży jubilerskiej. Tu szczególne znaczenie mają takie kraje jak Chiny czy Indie, gdzie ozdoby wykonane ze złota mają ważne znaczenie społeczne i kulturowe.

2. Wykorzystanie złota w przemyśle.

3. Popyt inwestycyjny, w tym przede wszystkim ze strony branży zarządzania aktywami, banków centralnych i inwestorów indywidualnych, którzy traktują złoto jako sposób na przechowywanie majątku, jak również zabezpieczenie portfeli inwestycyjnych w niepewnych czasach.


Złoto, jako cel inwestycji


1. Banki centralne traktują inwestycje w złoto jako sposób na dywersyfikację rezerw walutowych.

2. Popyt inwestycyjny pojawia się także ze strony funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy chcąc zarabiać na jego wzroście, ale nie chcąc lub nie mogąc nabywać kruszcu w postaci fizycznej, kupują jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

3. Złoto jest wykorzystywane również przez inwestorów jako element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Budowa portfela w oparciu o różne instrumenty (np. akcje, obligacje waluty, czy złoto), których ceny w zależności od wydarzeń rynkowych poruszają się w różnych kierunkach, pozwala ograniczyć ryzyko i osiągnąć zamierzone cele przy o wiele mniejszym ryzyku inwestycyjnym.

Czy notowania kruszcu będą nadal rosły?


Czy trend wzrostowy może się utrzymać – na to pytanie odpowiedź przyniosę kolejne miesiące. Niemniej jednak czynnikami, które mogą wspierać w przyszłości w notowania złota to:

1. Relacje handlowe między USA a Chinami;

2. Możliwa eskalacja konfliktu na linii USA – Iran oraz emocje związane z polityką na Bliskim Wschodzie;

3. Luźna polityka pieniężna banków centralnych;

4. Presja na rządy w celu fiskalnej stymulacji gospodarczej.

Czytaj także: Ile można było zarobić na złocie i jakie są prognozy dla ceny kruszcu?

Jak można zainwestować w złoto i instrumenty powiązane ze złotem?


Inwestować w kruszec można na różne sposoby – np. nabyć złoto fizyczne (np. monety), czy różnego rodzaju instrumenty finansowe. Niemniej jednak nabycie jednostek funduszy jest bardzo proste, dlatego też chcielibyśmy skupić się na tym sposobie inwestowania.

Na polskim rynku dostępne są następujące fundusze:

1. Investor Gold Otwarty – inwestuje w inne fundusze złota: zagraniczne oraz ETF-y. Lwią część portfela stanowią ETF-y na fizyczne złoto, a dopełnieniem są produkty DWS Investments. Z uwagi na taką konstrukcję fundusz w dużym stopniu odzwierciedla notowania kruszcu.

2. PKO Akcji Rynku Złota – fundusz inwestuje w akcje spółek działających na rynku złota, czyli np. wydobywających czy przetwarzających ten kruszec, nie zaś w złoto fizyczne (np. poprzez kontrakty terminowe) jak większość konkurentów. W związku z tym, zarabia na wzroście notowań spółek, których kondycja jest zależna od cen kruszcu. 

3. QUERCUS Gold – w portfelu tego funduszu znajdziemy kontrakty terminowe na złoto (zajmuje w nich długą pozycję). W efekcie, w dużym stopniu rozwiązanie to „naśladuje” ceny kruszcu – co doskonale odzwierciedla poniższy wykres.

4. Superfund GoldFuture –  to niestandardowa mieszanka, łącząca inwestycje w złoto ze strategią managed futures, w ramach której wykorzystywana jest szeroka gama innych instrumentów (akcje, towary, waluty). W efekcie wyniku funduszu mogą znacząco różnić się od stóp zwrotu osiąganych przy inwestycji w złoto.

4. Superfund GoldFund –  to jeden z młoddszych funduszy wśród konkurentów. W portfelu tego produktu znajdziemy nie tylko kontrakty terminowe na złoto, ale również inne metale szlachetne, akcje spółek działających na tym rynku czy inne fundusze. Naturalnie w zależności od udziału poszczególnych składników notowania funduszu bardziej lub mniej „przypominają” kurs złota.

5. Investor Gold FIZ – to publiczny fundusz zamknięty, który inwestuje głównie w kontrakty terminowe na złoto. W jego portfelu mogą znaleźć się również inne metale szlachetne (np. srebro, pallad) czy akcje spółek z tego rynku. Jego wyniki są zbliżone do stóp zwrotu złota.

6. Generali Złota - jest to najmłodszy fundusz. Powstał z przekształcenia innego produktu i w nowej formule funkcjonuje od 13.01.2020 r. Zgodnie z polityką inwestycyjną fundusz ekspozycję na złoto będzie uzyskiwał, inwestując w inne fundusze, ale także m.in. w akcje spółek związanych z rynkiem złota.

Na poniższym wykresie dla celów ilustracyjnych zestawiliśmy stopy zwrotu z funduszy z wynikami złota.


Na wykresie zwraca uwagę fakt, że tylko część rozwiązań z ekspozycją na złoto w dużym stopniu odzwierciedla „zachowanie” kruszcu. Naturalnie jest to pokłosie odmiennej strategii inwestycyjnej. Warto więc przed ulokowaniem swoich środków poznać charakterystyką produktów. Część z nich – PKO Akcji Rynku Złota, Investor Gold Otwarty, QUERCUS Gold – można nabyć na platformie KupFundusz.pl. Wystarczy założyć konto i cieszyć się inwestowaniem bez opłat manipulacyjnych.

Olga Sierakowska

TAGI:

jak inwestowaćkupfundusz.pl

zobacz także

↑ na górę