KNF nałożyła karę na Murapol. Chodzi o posiadanie akcji Skarbiec Holding

20.08.2019 | analizy.pl
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Murapol dwie kary pieniężne za naruszenia ustawy o ofercie publicznej, których spółka dopuściła się w latach 2017-2018

Jak czytamy w komunikacie, kara w wysokości 9,9 miliona złotych nałożona została za naruszenie w 2017 r. obowiązku ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding w związku z przekroczeniem przez Murapol wraz z Venture FIZ zarządzanym przez Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI) 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding albo niedokonaniem zbycia w tym terminie akcji Skarbiec Holding w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce (w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów).

Druga kara, w wysokości 500 tysięcy złotych, nałożona została za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding w związku z „parkowaniem akcji” w okresie 2017-2018 r.

Naruszenia, których dopuściła się Murapol, związane były z posiadaniem akcji Skarbiec Holding przez Murapol wraz z Venture FIZ, HAS Sp. z o.o. oraz Pruszyński Nieruchomości Sp. z o.o. Jak podaje Komisja, Venture FIZ, HAS oraz Pruszyński Nieruchomości, posiadały akcje w imieniu własnym, ale na rzecz Murapol, co było przejawem tzw. „parkowania akcji”.

„Murapol miała więc obowiązek sumowania głosów, wynikających z akcji Skarbiec Holding, które posiadała bezpośrednio, z głosami wynikającymi z akcji Skarbiec Holding posiadanych przez +podmioty parkujące+” – czytamy w komunikacie.

„W związku z łącznym stanem posiadania akcji Skarbiec Holding Murapol była zobowiązana do ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding albo zbycia akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w terminie do 3 miesięcy ww. obowiązek powstał wraz z przekroczeniem przez Murapol w dniu 5 lipca 2017 r. 33% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding”.

„Termin na wypełnienie obowiązku ogłoszenia wezwania następczego albo zbycia akcji upłynął 5 października 2017 r., W efekcie braku wykonania obowiązku we wskazanym okresie doszło do naruszenia zasady równego traktowania akcjonariuszy poprzez pozbawienie ich możliwości zbycia 1 910 137 akcji, stanowiących 28,001% ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding, na równych warunkach cenowych w sytuacji utraty przez nich wpływu na spółkę. Utrata ta miała związek ze zwiększeniem stanu posiadania akcji Skarbiec Holding przez znaczącego akcjonariusza. Zachowanie Murapol nie zapewniło ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, polegającej m.in. na ustaleniu minimalnej ceny wezwania” – podaje Komisja.

„Cena minimalna jaka musiałaby zostać zaproponowana w wezwaniu za 1 akcję Skarbiec Holding, czyli 33,42 zł, byłaby o około 9% wyższa niż ówczesna cena rynkowa. W przypadku prawidłowego przeprowadzenia wezwania akcjonariusze Skarbiec Holding mieliby więc możliwość wyjścia z inwestycji sprzedając akcje po cenie korzystniejszej niż rynkowa. W przypadku gdyby Murapol nie chciała ogłosić wezwania mogłaby dokonać zbycia nadwyżki posiadanych akcji w stosunku do progu 33 % ogólnej liczby głosów, czego również nie uczyniła” – czytamy w komunikacie.

Czytaj: komunikat z 40. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

TAGI:

kara nałożona przez KNFKNFMurapolSkarbiec HoldingSkarbiec TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę