Rekordowo mało akcji polskich w portfelach funduszy

14.05.2019 | Anna Zalewska
Źródło: Billion Photos / Shutterstock.com
Wartość akcji polskich w portfelach funduszy na koniec 2018 roku spadła poniżej 20 mld zł. To najmniej od 13 lat

Akcje

Na koniec 2018 r. akcje spółek notowanych na GPW stanowiły zaledwie 12% aktywów funduszy inwestycyjnych (publikujących sprawozdania). To aż dwukrotnie mniej niż jeszcze 5 lat wcześniej i najmniej od 2003 roku. Dla porównania, w szczytowym momencie – w połowie 2007 roku – w portfelach funduszy znajdowały się akcje polskie o wartości ponad 60 mld zł, a ich udział w zagregowanym portfelu funduszy przekraczał 40%. Tak słabe dane to pochodna nie najlepszej koniunktury na warszawskim parkiecie, jak i zmiany preferencji Polaków na przestrzeni ostatnich lat. Fundusze akcji polskich wyraźnie straciły zainteresowanie klientów na rzecz funduszy o niższym profilu ryzyka. Na koniec 2019 roku ich udział w rynku wynosił zaledwie 5% w porównaniu do ponad 28% w 2007 roku.
 
Portfele

Historycznie największy udział w portfelach polskich funduszy mają obligacje polskiego Skarbu Państwa (z wyjątkiem 2007 roku). Na koniec 2018 roku było w nich ulokowanych ponad 61 mld zł, czyli 38% zagregowanego portfela. Z roku na rok rośnie natomiast zaangażowanie w obligacjach korporacyjnych, co jest pokłosiem rosnącego zainteresowania funduszami dłużnymi, w tym dedykowanymi stricte rynkowi nieskarbowemu. Na koniec 2018 roku ich wartość w portfelach funduszy przekroczyła 31 mld zł, czyli w ciągu ostatnich 6 lat wzrosła dwukrotnie. Obecnie jest w nich ulokowana co piąta złotówka.
Ponadto w portfelach funduszy znajdują się tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych (łącznie 13 mld zł), akcje zagraniczne (niecałe 6 mld zł), obligacje zagraniczne (ok. 13,5 mld zł), depozyty (8 mld zł) i inne.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę