Aktywa funduszy inwestycyjnych (lipiec 2018)

09.08.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wyniosły na koniec lipca 281,5 mld zł. Odwilż na rynkach przyczyniła się do wzrostu wartości środków w produktach akcyjnych

Dzięki sprzyjającej sytuacji na światowych giełdach, w tym przede wszystkim polskiej, większość funduszy wypracowała w lipcu dodatnie stopy zwrotu. Wynik zarządzania plus dodatnie saldo wpłat i wypłat przyniosły efekt w postaci wzrostu aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych na koniec lipca o +0,6%, do 281,5 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Podobnie jak w poprzednich miesiącach najbardziej pod względem wartościowym wzrosły aktywa w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych (wzrost o +1,2 mld zł, tj. o +2,3% m/m). To zasługa niegasnącego napływu środków wpłacanych przez inwestorów do kilkunastu funduszy. W przeciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów w całej grupie wzrosła dwukrotnie i na koniec lipca wynosi prawie 54,4 mld zł.
 

Odwilż na giełdach w lipcu (po słabym czerwcu) pomogła wypracować zarządzającym dodatnie wyniki zarządzania, a to przełożyło się na wzrost aktywów zgromadzonych w funduszach akcji o prawie +1,0 mld zł, tj. o +3,4% m/m – tak wysokiej dynamiki nie obserwowaliśmy od kwietnia 2017 roku. Na przestrzeni miesiąca aktywa wzrosły zarówno w funduszach akcji polskich jak i zagranicznych. Wciąż jednak bilans sprzedaży jest ujemny (niespełna -0,1 mld zł netto), choć na tle poprzednich 5 miesięcy wygląda już lepiej.

Po raz pierwszy od stycznia tego roku dodatnią dynamikę aktywów odnotowały fundusze mieszane (wzrost o ponad +0,4 mld zł, tj. o +1,4% m/m). W tym wypadku to zasługa zarówno dodatniego wyniku zarządzania, jak i napływów netto. Najbardziej w ujęciu wartościowym wzrosły aktywa w funduszach stabilnego wzrostu i zrównoważonych, głównie za sprawą dwóch funduszy z oferty Investors TFI.

W przypadku reszty dużych grup funduszy obserwowaliśmy spadek wartości aktywów pod zarządzaniem. W funduszach dłużnych nieznacznie – pod względem wartościowym było to ok. 20 milionów złotych mniej niż miesiąc wcześniej. Choć pomogła sprzyjająca sytuacja na rynku długu, saldo wpłat i wypłat wciąż jest wyraźnie ujemne – głównie za sprawą odpływów netto w funduszach obligacji korporacyjnych i uniwersalnych.

Wyraźnie spadły aktywa zgromadzone w funduszach absolutnej stopy zwrotu (ponad -0,7 mld zł, tj. o -5,1% m/m). To efekt sytuacji w wybranych funduszach zamkniętych, które musiały zmierzyć się z dużą liczbą zgłoszonych umorzeń certyfikatów, co w warunkach niskiej płynności małych polskich spółek, w które często inwestują, przyniosło efekt w postaci ujemnych stóp zwrotu.

W przypadku najmniejszych grup funduszy – nieruchomości i rynku surowców – aktywa w lipcu spadły po kilkadziesiąt milionów złotych. W pierwszym przypadku wpływ miał na to spadek wartości środków tylko w jednym funduszu. W drugiej grupie odpowiedzialnych było kilka rozwiązań – wypracowały one ujemne wyniki zarządzania w związku ze spadającymi cenami metali szlachetnych w lipcu.
 


Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę