Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (lipiec 2018)

03.08.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lipcu polski rynek akcji był jednym z najsilniej rosnących na świecie. W związku z tym Otwarte Fundusze Emerytalne zanotowały wysokie wyniki

Lipiec przyniósł odwilż na rynkach wschodzących i rozwiniętych. Indeks MSCI AC World wzrósł o +2,9%, tj. najmocniej od stycznia tego roku. Na tym tle świetnie wypadła polska giełda – WIG wzrósł o +7,2% – głównie dzięki wzrostom największych polskich spółek. Notowania blue chipów wsparły nowe zapisy w projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w myśl których co najmniej połowa portfela akcyjnego każdego z funduszy zdefiniowanej daty powinna być ulokowana w podmiotach z indeksu WIG20.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wyniki funduszy emerytalnych


Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały w lipcu zysk. Średnia stopa zwrotu wyniosła +5,8%. Najwyższy wynik miał Pekao OFE (+6,2%), a najniższy AXA OFE (+5,5%). Na stopach zwrotu w dłuższych okresach ciążą jednak straty z ubiegłych miesięcy. W efekcie od początku roku wszystkie OFE są na minusie – średnia strata to -5,3%.

Ranking OFE


Najwyższą oceną rankingową, przyznawaną na podstawie relacji zysku do ryzyka, może pochwalić się OFE PZU „Złota Jesień” – i to zarówno w horyzoncie krótkoterminowym (rocznym), jak i długoterminowym (3-letnim). Na drugim biegunie jest z kolei Pekao OFE. Co ciekawe, już niedługo zostanie on przejęty przez fundusz z Grupy PZU. Proces likwidacji rozpoczął się 1 sierpnia i zakończy 12 października 2018 r. Na uwagę zasługuje również Allianz Polska OFE, który poprawił swoje oceny w obydwu horyzontach z 3a do 4a. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku AXA OFE, którego ocena w krótkim horyzoncie spadła z 4a do 2a, zrównując się tym samym z oceną 3-letnią.

Aktywa funduszy emerytalnych


Dzięki wysokim stopom zwrotu na koniec lipca aktywa OFE wyniosły 166,9 mld zł i były o +8,6 mld zł wyższe niż przed miesiącem. Wpływ wyników z zarządzania szacujemy na ok. +9,0 mld zł, a ujemny bilans przepływów między OFE a ZUS wyniósł niespełna -0,4 mld zł. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w lipcu ponad -0,6 mld zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE niespełna 0,26 mld zł.

Zespół Analiz Online

Komentarz IGTE:
Wyniki funduszy emerytalnych w pierwszej połowie bieżącego roku, uzależnione od sytuacji i sentymentu na światowych rynkach, pozostawały poniżej oczekiwań. Drugie półrocze zaczyna się o wiele bardziej optymistycznie. Wynika to m. in. z pozytywnych prognoz dla polskiej gospodarki dotyczących przewidywanego wzrostu PKB, ale również bieżących wyników produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Zbliżające się procedowanie ustawy o PPK w Sejmie oraz postępujące prace nad strategią rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Finansów mogą stanowić dodatkowy, pozytywny impuls do wzrostów. Jednak dopiero wprowadzenie obu projektów w życie pozwoli zwiększyć niezależność naszej giełdy od wpływów zagranicznych, a tym samym poprawić jej efektywność – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

TAGI:

IGTEMałgorzata RusewiczOFEwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę