W co inwestowane są nasze pieniądze w funduszach?

10.05.2018 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Monster Ztudio / shutterstock.com
577 najnowszych sprawozdań funduszy na koniec 2017 roku zagościło w naszej bazie. Dzięki wytężonej pracy naszego działu baz danych możemy przyjrzeć się z lotu ptaka, jak zainwestowane są środki klientów funduszy

Ponad 54 mld zł w polskich obligacjach skarbowych, prawie 30 mld zł w korporacyjnych, 27,5 mld zł w polskich akcjach i prawie 31 mld zł ulokowanych na zagranicznych rynkach. Razem z resztą instrumentów daje to prawie 159 mld zł w 577 funduszach, których sprawozdania wprowadziliśmy do naszych baz*.


Długą drogę pokonał polski rynek funduszy, żeby znaleźć się w takim miejscu, jakim jest teraz. 20 lat temu (grudzień 1997 r.) funkcjonowało tylko 20 funduszy. Początek millenium to z kolei okres hossy na warszawskiej GPW i w związku z tym bardzo wysokiego zainteresowania tematyką inwestowania, zwłaszcza na polskim rynku akcji. Jego szczyt przypadł na czerwiec 2007 roku. Wtedy to w krajowych spółkach publicznych ulokowane było bezpośrednio ponad 62 mld zł. Światowy kryzys finansowy rozpoczął proces, w wyniku którego ta wartość zmniejszyła się o połowę, do 27,5 mld zł obecnie.  A jako że rynek nie znosi próżni, kapitał klientów funduszy zaczął stopniowo przenosić się do innych instrumentów. Zwłaszcza tych uważanych za względnie bezpieczne. Coraz większą popularnością zaczął cieszyć się rynek polskich obligacji korporacyjnych. W dekadę (grudzień 2007 – grudzień 2017) wartość polskich papierów nieskarbowych urosła z 9,3 mld zł do 29,5 mld zł. Wrażenie robi też wzrost o ponad +40% aktywów ulokowanych w polskim długu skarbowym – z 38,5 do 54,3 mld zł.

Ponad 13 mld zł zainwestowanych jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych (10 lat temu było to 4,7 mld zł). Wzrost aktywów jest pochodną rozwoju oferty tzw. FoF-ów (fund of funds – funduszu funduszy) i master-feederów, gdzie polski FIO lub SFIO ma odzwierciedlać wyniki jednego funduszu z oferty zagranicznej spółki-matki. Dało to łatwy dostęp polskim klientom do globalnych rynków akcji i obligacji. Tego typu rozwiązań jest obecnie około 150.

Spadło natomiast bezpośrednie zaangażowanie funduszy w akcje zagraniczne. W przeciągu dekady wartość uszczupliła się z 13,8 mld zł (grudzień 2007) do 7,3 mld zł na koniec 2017 roku. Oczywiście miejmy na uwadze, że kryzys finansowy miał dopiero nadejść za parę miesięcy, ale i tak może to dziwić. W końcu wraz z rozwojem rynku dywersyfikacja aktywów o inwestycje globalne powinna rosnąć. Wielu zarządzających mówi jednak wprost, że woli działać na polskim rynku, w którym się specjalizuje, a inwestycje zagraniczne zostawia w rękach kolegów po fachu z danego kraju czy regionu. Stąd częściowo można tłumaczyć popularyzację wspomnianych FoF-ów i master-feederów.

W końcu zwróćmy uwagę na jednostki uczestnictwa innych funduszy z oferty polskich TFI. Porównanie ich do stanu sprzed dekady pokaże, że ich wartość uszczupliła się z 3,4 mld zł do 2,3 mld zł. Warto jednak zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost aktywów w ostatnich 3-4 latach. To w dużej mierze zasługa rozwoju oferty funduszy w bankach. Niektóre z nich (m.in. Alior, BGŻ BNP Paribas, Deutsche Bank, ING) oferują swoim klientom fundusze funduszy bazujących właśnie na renomowanych krajowych rozwiązaniach. Po drugie wzrost aktywów to pochodna pojawienia się funduszy cyklu życia (NN Investment Partners TFI i PKO TFI) – wartość środków w nich zgromadzona wynosiła na koniec 2017 roku prawie 1,3 mld zł. Co najmniej połowa z tej kwoty inwestowana jest w jednostki funduszy z oferty wspomnianych dwóch TFI.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


*kwota różni się od tej podawanej w comiesięcznych raportach o aktywach (na koniec 2017 roku było to łącznie 279 mld zł) z uwagi na to, że niepubliczne fundusze zamknięte nie publikują sprawozdań

TAGI:

aktywa funduszy zagranicznychwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę