Wyniki funduszy inwestycyjnych (marzec 2018)

04.04.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Po lutowych spadkach marzec nie przyniósł wyczekiwanej poprawy nastrojów wśród inwestorów

Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, doświadczył spadków już drugi miesiąc z rzędu (-2,4%). Globalnemu rynkowi akcji zaciążyły problemy spółek technologicznych, w tym głównie Facebooka i Amazona, oraz amerykańsko-chińska wojna handlowa. W ubiegłym miesiącu jedynie pięć grup funduszy zdołało pomnożyć kapitał klientów. Wśród nich nie znajdziemy rozwiązań skupiających się na rynku akcji – w wyniku korekty ich średnie stopy zwrotu były ujemne.
 
Marzec sprzyjał przede wszystkim funduszom rynku surowców – metali szlachetnych, które zarobiły średnio +0,7%. Wzrost giełdowych wahań skłonił inwestorów do lokowania kapitału w tzw. bezpiecznych przystaniach, a metale szlachetne są właśnie jedną z nich. Choć w ujęciu miesięcznym cena złota wzrosła o ok. +0,4%, skala wahań była znacznie większa – w ciągu zaledwie jednego dnia po ogłoszeniu wprowadzenia ceł w USA na chińskie produkty cena kruszcu wzrosła o ponad +1,6%. Sytuacja ta sprzyjała zwłaszcza PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), którego stopa zwrotu wyniosła +3,3%. Dodatni wynik wypracowały także QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) i Investor Gold FIZ.  
 

Zarobić dały także rozwiązania skupiające się na papierach dłużnych, w tym przede wszystkim polskich. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spada już drugi miesiąc z rzędu – w marcu jej poziom obniżył się z ok. 3,4% do 3,2%. Oprócz wzrostu awersji do ryzyka wśród inwestorów rynkowi długu sprzyjała także niższa niż oczekiwano dynamika wzrostu cen – inflacja spadła w lutym z 1,9% do 1,4% – oddalająca widmo podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W efekcie w ubiegłym miesiącu fundusze dłużne polskie uniwersalne i papierów skarbowych zyskały średnio +0,4%. W pierwszej z grup najlepiej wypadły Investor Obligacji (Investor FIO), Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) i Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, których jednostki zyskały +0,8%. Wśród rozwiązań skupiających się na papierach skarbowych  najwięcej zarobił AXA Obligacji (AXA FIO). Jego stopa zwrotu wyniosła +0,9%.
 
Giełdowe wahania oraz wzrost tarć na międzynarodowej scenie politycznej sprzyjały również globalnemu rynkowi długu. Ponadto po marcowym posiedzeniu Fed nastroje wśród inwestorów uległy uspokojeniu – podwyżka miała miejsce zgodnie z planem, a bank centralny zasygnalizował, że w tym roku koszt kapitału powinien wzrosnąć dwu- a nie trzykrotnie. W efekcie podium marcowego zestawienia najwyższych wyników zamykają fundusze dłużne globalne uniwersalne - ich średni wynik wyniósł +0,2%. Liderem był tu NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO), który zyskał +0,9%.
 
Miniony miesiąc był nieudany dla funduszy akcji – żadnej z grup nie udało się pomnożyć kapitału klientów. Najsłabiej wypadły rozwiązania skupiające się na spółkach tureckich – średnia strata wyniosła tutaj -7,3%. W marcu giełda nad Bosforem straciła -3,4%. Na wyniki polskich funduszy negatywnie wpływa także osłabienie tureckiej liry, które trwa nieprzerwanie od 2016 r. W ubiegłym miesiącu jej wartość spadła o -4,0%. Na tle grupy najsłabiej wypadł Investor Turcja (Investor SFIO) – jego wynik wyniósł -8,3%.
 
Sporych strat doświadczyły także produkty inwestujące w akcje polskich spółek. Po lutowej korekcie warszawska GPW wciąż nie powróciła na ścieżkę wzrostów – wartość indeksu szerokiego rynku WIG spadła w zeszłym miesiącu o -5,4%. Giełdzie zaciążyły przede wszystkim blue chipy – wartość indeksu WIG20 grupującego największe polskie spółki spadła o -6,5%. Spadki akcji małych i średnich przedsiębiorstw były mniejsze – mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio -3,5% i -2,9%. W rezultacie najniższy wynik wypracowały fundusze o strategii uniwersalnej – ich średnia stopa zwrotu wyniosła -5,1%. W przypadku rozwiązań skupiających się na małych i średnich spółkach wynik wyniósł -3,6%. W obu grupach wszystkie rozwiązania znalazły się na minusie.
 
Marcowe wyniki pozwalają na podsumowanie pierwszego kwartału 2018 r. Choć w styczniu na rynku akcji panował optymizm, a indeksy biły historyczne rekordy, korekta trwająca od lutego istotnie zaciążyła tegorocznym stopom zwrotu. W związku z tym w ujęciu kwartalnym jedynie cztery grupy funduszy, które skupiają się na polskich papierach skarbowych zdołały pomnożyć kapitał klientów. Są to fundusze dłużne polskie papierów skarbowych, dłużne polskie uniwersalne, gotówkowe i pieniężne i dłużne polskie korporacyjne. Na drugim biegunie znalazły się fundusze akcji – w związku z pogorszeniem rynkowego sentymentu wszystkie rozwiązania znalazły się pod kreską. Najgorzej wypadły produkty skupiające się na spółkach tureckich oraz polskich. Ujemne stopy zwrotu wypracowały także fundusze mieszane oraz te lokujące kapitał w zagraniczne papiery dłużne, a także surowce.  
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze dłużnefundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze złotarynek akcjiwyniki inwestycyjne

Popularne


zobacz także

↑ na górę