Aktywa funduszy inwestycyjnych (luty 2018)

12.03.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W lutym aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły względem poprzedniego miesiąca o -0,2%, do 283,2 mld zł. To skutek sytuacji rynkowej – w pierwszej połowie lutego przez większość globalnych giełd przeszła korekta, która spowodowała przecenę o kilka procent. Tylko nieliczne parkiety zdołały odrobić straty. Europejskie, a polski w szczególności, do nich nie należały. Na przykład Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) zniżkował o -6,6%. To wpłynęło negatywnie na wyniki krajowych funduszy inwestycyjnych i dlatego, pomimo dodatniego bilansu sprzedaży, miał miejsce spadek wartości aktywów pod zarządzaniem.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Korekta w największym stopniu odbiła się na aktywach w segmencie funduszy akcji. Na koniec lutego było w nich o -2,2 mld zł mniej (-6,5%) niż miesiąc wcześniej. O prawie -1,8 mld zł (-7,6%) spadła wartość środków zgromadzonych w funduszach akcji polskich. Złożył się na to zarówno ujemny wynik zarządzania jak i bilans sprzedaży. W ujęciu procentowym najwięcej (-10%, tj. nieco ponad -0,1 mld zł) spadły aktywa w funduszach akcji europejskich rynków rozwiniętych.


Na tym tle pozytywnie wyróżniły się fundusze dłużne i pieniężne. W ich przypadku wartość aktywów względem poprzedniego miesiąca wyraźnie wzrosła – w dłużnych o przeszło +0,5 mld zł (+1,1%), a pieniężnych o +2,2 mld zł (+5,1%). To nie tylko efekt napływow netto od klientów, ale również względnie dobrej sytuacji na rynku polskiego długu. Rentowności obligacji skarbowych spadały (a więc ceny papierów rosły), co przełożyło się na niezłe wyniki funduszy z ekspozycją na krajowe papiery. Dzięki temu aktywa rosły w trzech głównych grupach produtków – korporacyjnych, papierów skarbowych oraz uniwersalnych. W przypadku funduszy pieniężnych największy wpływ miał wysoki bilans sprzedaży, który według szacunków Analiz Online wyniósł ponad +2 mld zł netto.

Zupełnie inaczej było na globalnym rynku długu. Dały o sobie znać obawy inwestorów o możliwe szybsze tempo zacieśniania polityki monetarnej przez amerykański Fed. Niepewność na rynku pociągnęła za sobą wzrost rentowności 10-letnich skarbowych obligacji amerykańskich. W takich warunkach dynamika aktywów większości funduszy dłużnych zagranicznych była ujemna bądź bliska zera za wyjątkiem kilku produktów wybranych TFI.

Wartość środków zgromadzonych w funduszach mieszanych również spadła na przestrzeni ostatniego miesiąca (-2,5%, tj. ponad -0,8 mld zł). To przede wszystkim pokłosie wspomnianej sytuacji rynkowej. Na to nałożył się spadek aktywów w jednym z funduszy tworzonych na potrzeby dużej grupy kapitałowej.

To kolejny nie najlepszy pod względem dynamiki aktywów miesiąc dla funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,4%, tj. -0,06 mld zł). Tym razem, oprócz umorzeń certyfikatów wybranych funduszy zamkniętych, negatywny wpływ miały spadki w sektorze polskich małych i średnich spółek. Akcje tych spółek są często podstawą portfeli funduszy absolutnej stopy zwrotu.

W przypadku pozostałych, najmniejszych segmentów, w ujęciu kwotowym obserwowaliśmy niewielkie zmiany. Na uwagę zasługuje spadek aktywów o przeszło -50 mln zł w funduszach surowców, co obok odpływów netto jest efektem  spadków cen metali szlachetnych i ropy naftowej.

Zespół Analiz Online we współpracy z IZFiA

TAGI:

fundusze akcjifundusze dłużnefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę