Analizy Online nagradzają najlepsze fundusze - Nominacje do nagrody Alfa 2017

19.02.2018 | Anna Zalewska
W tym roku po raz piąty przyznajemy nagrody dla najlepszych funduszy. Dziś publikujemy listę nominowanych

Do nagrody Alfa 2017 nominowaliśmy po trzy fundusze z 8 wybranych grup z 4 segmentów rynku: akcji polskich, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych. Nominacje otrzymały fundusze z oferty łącznie 13 różnych towarzystw. Najwięcej, bo aż dla 4 funduszy, zebrało ich Investors TFI oraz Union Investment TFI. Alfę otrzyma również fundusz, który cieszył się największą popularnością (Bestseller) oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego fundusze zostały najwyżej ocenione. Nominację do nagrody Alfa 2017 w tej kategorii otrzymały dwa wspomniane TFI oraz NN Investment Partners TFI.                                                                                                                                                                
Zobacz pełną listę nominowanych: ALFA 2017 - NOMINOWANI.    

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Listę zwycięzców w poszczególnych kategoriach opublikujemy 5 marca 2017 roku. Laureatom wręczymy statuetki 15 marca, podczas 8. Fund Forum Analiz Online.

Metodologia przyznawania Alf
Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online SA ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.  Nagrody przyznajemy tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:
  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • działają co najmniej 5 pełnych lat kalendarzowych w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3 lata w przypadku funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego,
  • średni poziom ich aktywów netto w danym roku jest odpowiednio wysoki i wynosi co najmniej ok. 100 mln zł (dopuszczalne są lekkie wahania w dół).

Każdy fundusz w ramach właściwej sobie grupy oceniany jest za efektywność zarządzania mierzoną parametrem IR (Information Ratio). Z uwagi na charakter nagrody (Alfa za konkretny rok) największe znaczenie mają wyniki osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, niemniej wpływ na ostateczny rezultat mają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich. Bierzemy pod uwagę parametr IR obejmujący ostatni rok, 2 lata, oraz - dla funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego – 5 lat, a dla funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego – 3 lata.

Dla każdego horyzontu tworzony jest ranking funduszy, w którym o kolejności miejsc decyduje wartość parametru IR. Jako wypadkową notę fundusz otrzymuję średnią ze swoich pozycji rankingowych w poszczególnych horyzontach czasowych wg odpowiednich wag (33,3%, 36,7%, 30,0%). Nota ta przeliczana jest na punkty, przy czym skala zawiera się w przedziale od 0 do 100 punktów. Trzy fundusze o największej liczbie punktów nominowane są do nagrody Alfa.

Dodatkowo prowadzimy weryfikację jakościową, która polega na sprawdzeniu czy istnieją istotne powody, które w znaczący sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub mogłyby być znaczącym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych , wyróżniających rezultatów w przyszłości (jak np. istotna zmiana w zespole zarządzających). Jeśli jakikolwiek produkt z pierwotnej trójki nie spełnia tych wymogów , odrzucany jest z rywalizacji, a w jego miejsce trafia fundusz o następnej w kolejności liczbie punktów. Zwycięzcą nagrody Alfa jest fundusz z najwyższą liczbą punktów spośród trójki nominowanych.

Nagrody są przyznawane także towarzystwom, które w ramach Alf dla pojedynczych funduszy mają oceniony co najmniej 1 produkt w każdym z 4 segmentów: akcji polskich, polskich mieszanych, polskich papierów dłużnych oraz gotówkowym i pieniężnym. Końcowy wynik dla towarzystwa daje średnia z 4 funduszy, będących reprezentantami poszczególnych TFI w tych segmentach (aby pełnić tę rolę fundusze muszą  pozytywnie przejść również wspomnianą wcześniej weryfikację jakościową). Do nagrody nominowane są 3 TFI z najwyższą liczbą punktów, a nagrodę Alfa wygrywa towarzystwo z najwyższą sumą punktów.

Zespół Analiz Online

TAGI:

AlfyAlfy 2016

zobacz także

↑ na górę