Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2017)

04.01.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W 2017 roku OFE zarobiły średnio +18,7%. To najlepszy wynik w ich historii.

Ostatni miesiąc na warszawskim parkiecie należał do spokojnych. Końcówka roku nie była co prawda typowym „rajdem św. Mikołaja” (zwłaszcza pierwsza połowa miesiąca), ale najważniejsze, że wszystkie główne indeksy zakończyły grudzień na plusie. Tym razem najwięcej zyskały małe spółki zgromadzone w indeksie sWIG80, który wzrósł o +2,99%. Nieźle radził sobie także indeks blue chipów, głównie dzięki dobrej formie banków oraz spółek wydobywczych i paliwowych, dyskontujących wzrost cen surowców na światowych giełdach. W grudniu WIG20 zyskał +2,18%, a w całym roku +26,35%.
 
Wyniki funduszy emerytalnych
W grudniu wszystkie OFE wypracowały zysk, wynoszący średnio +2,0%. To wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie zyskały średnio +1,8%. Osiągnięte w grudniu wyniki zawarły się w przedziale od +1,7% (Generali OFE) do +2,5% (OFE PZU "Złota Jesień"). Choć nie udało się odrobić strat poniesionych w listopadzie (-2,3%), to całoroczne wyniki prezentują się bardzo atrakcyjnie (+18,7%). To najlepszy rok w historii OFE. Do tej pory fundusze emerytalne najwięcej zarobiły w 2006 roku – średnio +17,0% – przy czym wtedy udział akcji w portfelach OFE był znacznie niższy. Poza tym wynik OFE osiągnięty w 2017 roku był znacznie wyższy od wypracowanego przez fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zarobiły średnio +13,8%. Wszystkie fundusze emerytalne zarobiły więcej, w tym najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” (+20,9%).
 

Ranking OFE
W grudniu pałeczkę lidera 12-miesięcznego rankingu utrzymał fundusz Aviva OFE, który wysokie oceny (4a lub 5a) w tym horyzoncie otrzymuje od 5 miesięcy. Potrzeba trochę czasu, by i nota długoterminowa odnotowała poprawę z obecnej 3a. Najwyższą ocenę w 12-mies. horyzoncie otrzymało także OFE PZU „Złota Jesień", które jako jedyne ma najwyższe oceny w obu zestawieniach. Fundusz ten wypracował najwyższy wynik nie tylko w rocznym horyzoncie, ale i 3-letnim (+29,4%). Wysokie noty w horyzoncie rocznym (4a) otrzymały także Nationale-Nederlanden OFE oraz Generali OFE, które słabiej wypadają w dłuższym okresie. Od blisko roku najsłabsze oceny otrzymuje Aegon OFE, które w listopadzie przejęło Nordea OFE. Na rynku pozostało więc 11 OFE.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Aktywa funduszy emerytalnych
Po najsłabszym w tym roku miesiącu pod względem dynamiki aktywów OFE, w grudniu mieliśmy zdecydowaną poprawę. W skali miesiąca odnotowaliśmy wzrost wartości zarządzanych środków o +3,0 mld zł (+1,7%), dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (+3,5 mld zł). Jednocześnie odpływ środków w ramach suwaka uszczuplił aktywa o -788,76  mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta funduszy jedynie 219 mln zł. 
 

Na koniec grudnia 2017 roku aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, o +26,1 mld zł (+17%) więcej niż na koniec grudnia 2016 roku. Największa w tym zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie i pracy zarządzających – wynik zarządzania szacujemy na 29,6 mld zł. Jednocześnie stan aktywów został poważnie uszczuplony wskutek obniżenia wieku emerytalnego. Pierwszego października weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca roku do ZUS wpłynęło z tego powodu ponad 424 tys. wniosków o przejście na emeryturę. W efekcie od października fundusze przekazały do ZUS w ramach tzw. suwaka aktywa warte 3,0 mld zł, podczas gdy w poprzednich miesiącach wartość miesięcznego przelewu nie przekraczała 0,4 mld zł. W sumie w całym roku w ramach tego mechanizmu OFE przekazały do ZUS łącznie 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w całym 2016 roku.

Mechanizm tzw. suwaka działa od 2014 roku. Polega on na tym, że OFE muszą stopniowo przekazywać pieniądze ubezpieczonego do ZUS, a cały proces rozpoczyna się dziesięć lat przed osiągnięciem jego wieku emerytalnego. W 2014 roku OFE przekazały z tego tytułu 3,7 mld zł, a w kolejnych latach odpowiednio 4,1 i 3,5 mld zł. Jednocześnie od 2015 roku OFE otrzymują wyraźnie niższe składki. W 2017 roku składki przekazane przez ZUS do OFE wyniosły według naszych wyliczeń ponad 2,9 mld zł. 

Anna Zalewska
Analizy Online


Komentarz IGTE
Dobra koniunktura na rynku kapitałowym premiuje najlepsze kompetencje w zakresie zarzadzania, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych stopach zwrotu. Po raz kolejny wyniki potwierdzają, że w długim czy krótszym okresie, OFE są w Polsce najbardziej efektywną formą pomnażania kapitału. W kontekście wyczekiwanej reformy systemu emerytalnego, utworzenia PPK i przekształcenia OFE, potwierdza się, że rynek kapitałowy jest dobrym miejscem na umiejętne lokowanie długoterminowych oszczędności. Przeprowadzenie obu komponentów reformy mogłoby dodatkowo wzmocnić jego stabilność oraz podnieść efektywność. W efekcie mógłby on jeszcze lepiej służyć przyszłym emerytom oraz polskiej gospodarce – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE. 

TAGI:

GPWIGTEOFEwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę