Wyniki funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017)

03.01.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
W grudniu większość krajowych funduszy inwestycyjnych wypracowała dodatnie stopy zwrotu

Koniunktura sprzyjała – indeks MSCI AC World, odzwierciedlający sytuację na globalnych rynkach akcji, wzrósł o +1,5%. Dobrze radziły sobie giełdy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Słabiej – rynki rozwnięte, w szczególności te należące do strefy euro.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Patrząc na poszczególne kategorie funduszy w całym roku, klienci mogą mieć powody do zadowolenia. Prawie wszystkie grupy produktów uzyskały dodatnią stopę zwrotu. Najwięcej – fundusze akcji rynków wschodzących, w szczególności:

  • akcji azjatyckich bez Japonii (+23,3%),
  • akcji globalnych rynków wschodzących (+14,7%),
  • akcji polskich uniwersalne (+13,8%).


Wracając do ostatniego miesiąca – w grudniu zdecydowanie najwięcej dały zarobić fundusze akcji tureckich (średnio +11,1%). Giełda w Stambule dedykowana jest przede wszystkim inwestorom świadomych ryzyka. W listopadowym raporcie to właśnie ta grupa była zdecydowanie najsłabszą ze wszystkich. To, co wtedy grało na niekorzyść, w minionym miesiącu sprzyjało uzyskaniu wysokich wyników - indeks BIST100 wzrósł o +10,9%, a turecka lira nieco się umocniła względem złotego (co poprawiło wyceny jednostek funduszy w polskich złotych). W perspektywie całego roku, fundusze akcji tureckich były jedną z najbardziej dochodowych grup funduszy (+12,2%).
 
Kolejne miejsca najbardziej zyskownych funduszy w grudniu zajmują fundusze akcji europejskich rynków wschodzących (+2,5%). Wzrosty cen ropy naftowej sprzyjały akcjom spółek rosyjskich często występujących w portfelach tych funduszy. Z dobrą koniunkturą mieliśmy do czynienia również na parkietach na Węgrzech, Czechach i w Polsce. Na wyróżnienie w tej grupie zasłużyły w grudniu Credit Agricole Akcji Nowej Europy (+5,1%) oraz NN Akcji Środkowoeuropejskich (+4,9%).
 
Poza pozostałymi funduszami akcji rynków wschodzących, solidnie wypadły fundusze akcji polskich. Zarówno te o strategii uniwersalnej, jak i małych i średnich spółek wypracowały w grudniu stopę zwrotu na poziomie średnio +1,8%. Końcówka roku nie była co prawda typowym „rajdem św. Mikołaja” (zwłaszcza pierwsza połowa miesiąca), ale pozytywnym jest fakt, że rosły indeksy giełdowe zarówno spółek największych (WIG20), jak i małych oraz średnich (sWIG80 i mWIG40). W najlepszej formie były akcje banków oraz spółek wydobywczych i paliwowych. Najwyższą stopę zwrotu wśród strategii akcji polskich uniwersalnych wypracował Noble Fund Akcji (+3,7%), a wśród funduszy akcji małych i średnich spółek - Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (+3,0%).
 
Na rynku długu obserwowaliśmy mieszany, pod względem wyników funduszy, miesiąc. Produkty, których środki inwestowane są na zagranicznych rynkach rozwiniętych były pod presją rosnących rentowności (a więc spadających cen) amerykańskich i europejskich obligacji skarbowych, do czego nałożyło się umocnienie złotego względem euro i dolara. W okolicy zera oscylowały wyniki funduszy dłużnych globalnych. Z drugiej strony znacznie lepiej wypadły wybrane rozwiązania na rynki dłużne krajów wschodzących. Na przykład, NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) zarobił w grudniu +2,1%, a Allianz PIMCO Emerging Local Bond +1,6%. Neutralnie na tym tle wypadły fundusze dłużne polskie – te o strategii uniwersalnej skończyły miesiąc ze średnim wynikiem +0,4%. Nieco mniej zyskały fundusze dłużne polskie papierów skarbowych i korporacyjne (średnio +0,3% i +0,2%). Najlepiej w tych grupach produktów radziły sobie fundusze Opery TFI.
 
Biorąc pod uwagę umiarkowanie dobrą końcówkę roku na krajowym rynku akcji i obligacji, nieźle poradziły sobie fundusze mieszane polskie. Te o największym udziale spółek publicznych w portfelu, a więc aktywnej alokacji i zrównoważone, zyskały średnio +0,9%. Fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu dały z kolei swoim klientom stopy zwrotu na poziomie śrendnio +0,7%. Spośród tych trzech grup wyróżniły się Noble Fund Mieszany (+3,1%), Credit Agricole Dynamiczny Polski (+2,3%) oraz Pioneer Stabilnego Inwestowania (+1,6%).
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnerynek akcjiwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę