Wyniki funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)
04.12.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: xls pdf
Listopad upłynął pod znakiem mieszanych wyników krajowych funduszy inwestycyjnych. Dobrze spisywały się fundusze akcji amerykańskich, gorzej - akcji europejskich, w tym polskich

Patrząc na listopadowe wyniki krajowych funduszy inwestycyjnych można przypuszczać, że globalne rynki złapały zadyszkę. Tak jednak nie było. Wskaźnik MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji, wzrósł w ciągu minionego miesiąca o ok. +1,8%. Główne indeksy akcji w Stanach Zjednoczonych (S&P 500, DJIA, NASDAQ) zdobywały nowe szczyty. Rosły również indeksy w Hongkongu (HSI) i Japonii (Nikkei 225). Gorszą koniunkturę obserwowano jednak na rynkach znacznie bliższych polskim inwestorom – strefy euro, Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji. Ponadto złoty umocnił się względem głównych walut, obniżając zyski z zagranicznych inwestycji. W efekcie tylko mniej niż połowa funduszy z szerokiej oferty krajowych TFI przyniosła w listopadzie dodatnią stopę zwrotu.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Z największą stratą mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy akcji tureckich. W samym listopadzie było to średnio -10,8%. Tak wysoka skala wynikała z dwóch czynników. Po pierwsze spadków na giełdzie – indeks BIST100 był -5,6% pod kreską. Po drugie słabnącej liry – tylko w listopadzie w stosunku do złotego było to -6,0%. W funduszach akcji tureckich ryzyko kursowe (złotego i euro do liry) zazwyczaj nie jest zabezpieczane z uwagi na wysoki koszt takiej operacji. Wynika on z dużych różnic w stopach procentowych pomiędzy Turcją a Polską i strefą euro.
 
W dolnej części zestawienia znalazły się również fundusze akcji polskich uniwersalnych (-3,0%). W listopadzie indeks szerokiego rynku WIG spadł o -3,7%. Przyłożyły się do tego nie tylko małe i średnie spółki, ale także blue chipy (indeks WIG20: -4,6%). Przyczyna słabości polskiej giełdy nie wynika bynajmniej z danych płynących z gospodarki. Pięcioprocentowa dynamika PKB, powoli rosnąca inflacja, mocna sytuacja w przemyśle – wszystko to powinno sprzyjać wzrostom na GPW. Tak się jednak nie stało. W listopadzie przed spadkami obroniły się tylko dwa fundusze z grupy akcji polskich uniwersalnych - ALTUS FIZ Aktywny Akcji (+0,6%) oraz Credit Agricole Akcyjny (+0,1%). Z nieco mniejszą skalą spadków mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy akcji polskich małych i średnich spółek (-1,7%). W tym wypadku jedynym funduszem z dodatnią stopą zwrotu w listopadzie był MetLife Akcji Małych Spółek (+1,2%).
 
Zadyszkę złapały także fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (-2,0%). Przeceny aktywów miały miejsce na większości głównych parkietów, w tym Niemczech (DAX: -1,6%), Francji (CAC40: -2,4%) i Wielkiej Brytanii (FTSE250: -1,4%). Jednym z powodów słabości rynków Europy Zachodniej był wzrost napięć politycznych w Niemczech (fiasko negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządzącej) i Hiszpanii (niejasna sprawa niepodległości Katalonii). Najlepszy wynik (czyli najmniejszą stratę) z tej grupy wypracował w listopadzie fundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (-0,7%).
 
Jedyną grupą funduszy akcyjnych, która wypracowała dodatnią stopę zwrotu w listopadzie były fundusze akcji amerykańskich (+1,5%). Wzrosty (zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca) można tłumaczyć pozytywnym obrotem spraw związanym z wdrożeniem daleko idącej reformy podatkowej, obiecanej przez Donalda Trumpa. Amerykański Senat przyjął zmiany i teraz największą gospodarkę świata czeka znacząca obniżka podatków (np. zmniejszenie CIT z 35 do 20% czy likwidacja podatku od dziedziczenia). Z polskich funduszy akcji amerykańskich najwyższą stopę zwrotu wypracował Skarbiec Highbridge US STEEP (+3,2%) oraz NN (L) Spółek Dywidendowych USA (+3,1%).
 
Na polskim rynku długu mieliśmy do czynienia ze spokojnym miesiącem. Indeks IROS mierzący zmiany cen oligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wzrósł o +0,5%. Większość funduszy opartych o polskich rynek długu wypracowała dodatnie stopy zwrotu. Wśród funduszy dłużnych uniwersalnych (średni wynik to +0,3%) najwięcej zarobiły KBC Portfel Obligacyjny (+0,8%) oraz KBC Alfa (+0,7%). W przypadku funduszy dłużnych korporacyjnych najwyższy zwrot zapewnił Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (+0,5%) oraz KBC Obligacji Korporacyjnych (+0,4%).
 
W warunkach spadków na krajowej giełdzie słabo wypadły fundusze mieszane, zwłaszcza te ze średnio największym udziałem polskich akcji w portfelu. Fundusze aktywnej alokacji straciły w listopadzie -1,8%, a fundusze zrównoważone -1,6%. Fundusze stabilnego wzrostu, charakteryzujące się największym udziałem instrumentów dłużnych w portfelu straciły nieco mniej -0,8%. Spośród tych trzech grup najwyższy wynik z funduszy otwartych dostarczył Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (+0,3%).
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnerynek akcjiwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę