Eksperci mieli rację – rynki wschodzące to strzał w dziesiątkę
13.11.2017 | Katarzyna Czupa
Póki co rynki wschodzące są tegorocznym hitem inwestycyjnym. Wybierając fundusz skupiający się na aktywach gospodarek rozwijających się nie należy jednak zapominać o wysokiej zmienności wyników

W ostatnich miesiącach rynki wschodzące były określane jako jedne z najbardziej atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych. Schroders, jeden z głównych graczy na globalnym rynku zarządzania aktywami wskazuje na solidny globalny wzrost gospodarczy, który wspiera handel i eksport krajów rozwijających się. Natomiast przedstawiciele firmy BlackRock zwracają uwagę na realizowane reformy gospodarcze i poprawiające się przepływy pieniężne. Co więcej, jak zwraca uwagę Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU, w odróżnieniu od papierów notowanych na rynkach rozwiniętych wyceny aktywów rynków wschodzących nie znajdują się na historycznych szczytach
 
Biorąc pod uwagę powyższe prognozy tegoroczny wynik wypracowany przez fundusze akcji globalnych rynków wchodzących nie powinien dziwić. Jak dotąd produkty te zarobiły średnio +14,7%, to drugi najlepszy wynik spośród wyodrębnionych przez nas grup w tym roku. Najwyższą stopę zwrotu wypracował Pioneer Akcji Rynków Wschodzących ­(Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), jeden z najstarszych funduszy w grupie (na polskim rynku działa od przeszło dekady). Wartość jego jednostki wzrosła o +23,2%. Rozwiązanie to działa w formule funduszu funduszy i inwestuje szeroko w papiery notowane na rynkach wschodzących. Co ciekawe, w portfelu możemy znaleźć także spory udział aktywów afrykańskich (ok. 10%), co nie jest często spotykane wśród polskich produktów.
 
Niewiele niższy wynik wypracował PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO), który jak dotąd zarobił +23,0%. Podobnie jak produkt z oferty Pioneer Pekao TFI również jest to fundusz funduszy, którego portfel jest dość istotnie zdywersyfikowany pod kątem geograficznym. W przeciwieństwie do konkurenta PKO Akcji Rynków Wschodzących inwestuje nie tylko w fundusze zarządzane aktywnie, ale także w fundusze ETF.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Na trzecim miejscu zestawienia najwyższych stóp zwrotu znalazł się JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO), oferowany na polskim rynku przez Skarbiec TFI. Wartość jednostki tego funduszu wzrosła o +22,3%. Jest to fundusz typu master-feeder, a zgromadzony kapitał jest lokowany w fundusz oferowany przez firmę JPMorgan. Oprócz papierów notowanych na rynkach wschodzących, w tym głównie azjatyckich, w portfelu produktu znajdują się także akcje spółek z gospodarek rozwiniętych.
 
Spośród funduszy otwartych w tym roku najsłabiej radzi sobie Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy), jedno z najmłodszych rozwiązań na rynku. Jego tegoroczna stopa zwrotu wynosi +7,2%. Produkt ten lokuje kapitał zarówno w sposób pośredni (w portfelu znajdziemy tytuły uczestnictwa funduszy ETF) jak i bezpośredni, w tym przede wszystkim w polskie spółki.
 
Fundusze skupiające się na papierach rynków wschodzących to z jednej strony szansa na wysoki zysk, co pokazują tegoroczne wyniki, lecz z drugie także wyższe ryzyko inwestycyjne. Choć zarówno w tym roku jak i w 2016 r. stopy zwrotu są dodatnie, i w wielu przypadkach dwucyfrowe, w 2015 r. produkty zaliczane do tej grupy przyniosły stratę w wysokości -10,8%. Nie jest to zdarzenie jednorazowe – w 2010 r. średni wynik funduszy akcji rynków wschodzących wyniósł +14,2%, a rok później wartość jednostek spadła średnio o -17,0%. Jeszcze większa rozpiętość stóp zwrotu miała miejsce w latach „okołokryzysowych”. W 2008 r. polskie rozwiązania straciły -50,2%, natomiast w 2009 r. fundusze te zyskały +67,8%.
 
Spora zmienność występuje także jeśli chodzi o wyniki poszczególnych rozwiązań. Tegoroczni liderzy Pioneer Akcji Rynków Wschodzących oraz PKO Akcji Rynków Wschodzących w ubiegłym roku wypracowali wynik znacznie niższy niż średnia (odpowiednio -3 i -4,4 pkt. proc.). Rozwiązania te cechują się najwyższym odchyleniem standardowym stóp zwrotu w całej grupie.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

ETFfundusze akcji globalnych rynków wschodzącychJPMorganPioneer Pekao TFIPKO TFISkarbiec TFI

zobacz także

↑ na górę