Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2017)
13.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na koniec października wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych wyniosła 275,4 mld zł. To oznacza wzrost o +1,7 mld zł (+0,6%) w porównaniu z poprzednim miesiącem

Odpowiedzialna za to była w głównej mierze wysoka sprzedaż netto funduszy detalicznych. Według szacunków Analiz Online wyniosła ona w październiku +2,0 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Największy przyrost aktywów odnotowany został w funduszach o niższym profilu ryzyka – pieniężnych, dłużnych i mieszanych. To świetny rok pod względem dynamiki aktywów dla tych segmentów. Od stycznia do grudnia wartość środków zgromadzonych w funduszach pieniężnych wzrosła o prawie +6,5 mld zł, dłużnych – o +3,9 mld zł, a mieszanych – o ponad +4,0 mld zł.


Dobrym zwiastunem jest wzrost aktywów w funduszach akcji i to pomimo ujemnego wpływu wyniku zarządzania. Na koniec października było w nich zgromadzone 33,5 mld zł – o +0,8% więcej niż miesiąc wcześniej. Dodatnia dynamika aktywów to zasługa wzrostu wartości środków w wybranych funduszach akcji zagranicznych. Aktywa funduszy akcji polskich skurczyły się bowiem o -0,2 mld zł. 
 
Słabsza koniunkura na warszawskiej giełdzie w październiku, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wpłynęła z kolei negatywnie na wartość aktywów w funduszach absolutnej stopy zwrotu. Wpływ miał również ujemny bilans sprzedaży.  Ogólnie, 2017 rok dla tego segmentu nie można zaliczyć do najlepszych – dotychczas w pięciu miesiącach na dziesięć dynamika aktywów była ujemna.  
 
Do nieznacznych spadków wartości aktywów doszło w największej grupie funduszy aktywów niepublicznych (-0,3% m/m) oraz w trzech najmniejszych – funduszy nieruchomości, rynku surowców oraz sekurytyzacyjnych.

Zespół Analiz Online 

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcjifundusze dłużnefundusze mieszanefundusze rynku pieniężnegowartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę