Wyniki funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2017)
04.05.2017 | Zespół Analiz Online, Wojciech Kiermacz
pobierz plik: pdf xls
Kwiecień był dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Trzy czwarte rozwiązań zapewniło dodatnią stopę zwrotu

Warunki ku temu były sprzyjające. Większość parkietów na świecie rosła, z polską Giełdą Papierów Wartościowych na czele. Indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w przeciągu ostatniego miesiąca o +1,4%. 

Stało się tak pomimo wielu niepokojących sygnałów o charakterze geopolitycznym docierających z różnych zakątów świata. Wystarczy wspomnieć o ataku Stanów Zjednoczonych na bazę w Syrii oraz realnej groźbie wybuchu konfliktu z Koreą Północną. Dużym zaskoczeniem była również decyzja o przedterminowych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii zaplanowanych na 8 czerwca. Na wszystkie te wydarzenia rynki zareagowały jednak ze spokojem. Z bardzo dużym entuzjazmem z kolei odebrano wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, w której, zgodnie z sondażami, niewielką ilością głosów wygrał centrowy polityk Emmanuel Macron. Drugie miejsce zajęła reprezentantka prawicy – Marine Le Pen. Po opublikowaniu wyników przeciętnie radzące sobie giełdy Europy Zachodniej odbiły i fundusze inwestujące w tamtejsze spółki szybko znalazły się wśród najlepiej radzących sobie rozwiązań minionego miesiąca


To jednak wybrane rynki wschodzące dały w kwietniu zarobić najwięcej. Na pierwszym miejscu znalazły się fundusze akcji tureckich (+7,6%). W ubiegłym miesiącu odbyło się referendum w sprawie zmiany systemu politycznego z parlamentarnego na prezydencki. Oficjalne wyniki wyborów wykazały, że zdecydowana większość narodu chce skupić więcej władzy w rękach charyzmatycznego Erdogana. Rezultat głosowania podważyli przedstawiciele OBWE oraz Rada Europejska. Tak czy inaczej jest on zgodny z przewidywaniami rynków i może być zapowiedzią stabilizacji sytuacji w Turcji, zwłaszcza mając na uwadze, że jeszcze kilka miesięcy temu przeprowadzona została tam nieudana próba zamachu stanu.

Jednymi z najbardziej dynamicznie rosnących rynków akcji w skali globalnej byłe te skupione w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusze inwestujące w walory z tych giełd zarobiły średnio +3,7%. Liderem wzrostów była Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (+8,2%). Zaraz za nią uplasował się NN Akcji Środkowoeuropejskich (+7,8%). Jeszcze lepiej poradziły sobie fundusze akcji polskich uniwersalnych. Za sprawą świetnych wyników warszawskiej GPW (indeks blue chipów był w kwietniu ponad +9,2% nad kreską, a indeks szerokiego rynku WIG +6,5%) dały one zarobić średnio +4,2%. Powodów świetnych wyników jest kilka. Po pierwsze, wspomniane odreagowanie Europy po wyborach we Francji. Po drugie, zakończenie krótkiej korekty na globalnych rynkach wschodzących, a po trzecie dobre wieści z samej gospodarki, które znalazły swoje odzwierciedlenie w podwyższonych prognozach wzrostu PKB przez główne agencje ratingowe. 

W tym pozytywnym dla krajowego rynku funduszy miesiącu najsłabiej poradziły sobie fundusze akcji amerykańskich. Dały one zarobić średnio +0,2%. Jednak do stwierdzenia, że amerykańska giełda ma się coraz słabiej jest jeszcze daleko. Sezon wynikowy wskazuje na dalszą poprawę zysków spółek, a Donald Trump z jednej strony łagodzi swoje stanowisko w sprawie polityki Fed i Chin, a z drugiej podtrzymuje swoje zapowiedzi znacznej obniżki podatków w opublikowanej pod koniec miesiąca propozycji reformy. Indeks S&P 500 wzrósł w kwietniu o +0,9% i to właśnie fundusz pasywny ING BSK Indeks S&P 500 dał zarobić najwięcej w tej grupie rozwiązań (+0,8%). W związku z umocnieniem się polskiego złotego w stosunku do dolara wynik funduszy akcji amerykańskich wycenianych w PLN był niższy niż dla ich odpowiedników w walucie bazowej.

Mając na uwadzę wzgledną stabilność krajowej gospodarki i świetne wyniki GPW nie jest zaskoczeniem, że wysoko w kwietniowej tabeli stóp zwrotu znalazły się fundusze polskie mieszane. Najwięcej zarobiły te o strategii zrównoważonej (średnio +2,7%). Za nimi znalazły się rozwiązania aktywnej alokacji (+2,3%) oraz stabilnego wzrostu (+1,3%). Wśród wszystkich trzech grup na uwagę zasługują fundusze Opery TFI – w tym lider Opera Equilibrium.pl (+6,8%), a także Noble Fund Timingowy (+4,8%).

Warto przyjrzeć się również funduszom dłużnym. Każda z grup zanotowała w kwietniu stabilny wzrost na poziomie nieprzekraczającym średnio +0,5%. Pomogły w tym m.in. rosnące ceny (a więc spadające rentowności) polskich papierów skarbowych. Indeks IROS mierzący zmianę cen obligacji o stałym oprocentowaniu wzrósł o +0,3%. Z punktu widzenia konkrentych funduszy najwyższą stopę zwrotu wypracowały w kwietniu te z ekspozycją na rynki high yield - Allianz PIMCO Global High Yield Bond (+1,1%) oraz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (+0,8%).

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków wschodzącychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze akcji tureckichwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę