Fundusze akcji polskich dla każdego
16.02.2017 | Katarzyna Czupa
Chcąc skorzystać na hossie na polskiej giełdzie można wybrać fundusze akcji polskich. Podpowiadamy które rozwiązania pozwolą osiągnąć zysk i pomogą uniknąć nadmiernego ryzyka 

Od kilku tygodni słowa „hossa”, „GPW” i „akcje” odmieniane są przez wszystkie przypadki. Eksperci wskazują, że obecnie kapitał dobrze lokować w rodzime produkty udziałowe, którym sprzyja ożywienie w gospodarce i powrót inwestorów zagranicznych. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się funduszom inwestycyjnym, które dają ekspozycję na polski rynek akcji, ale jednocześnie nie narażają inwestorów na nadmierne ryzyko. 

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Osoby rozważające inwestycje w fundusze akcji polskich, ale preferujące w miarę bezpieczne rozwiązania, mogą zwrócić uwagę zwłaszcza na fundusze, które są przez nas wysoko ocenione. Wybraliśmy te, które posiadają wysoki 4-gwiazdkowy Rating Analiz Online, który opiera się na analizie jakościowej oraz w ostatnim Rankingu otrzymały wysokie noty (4a i 5a) w krótko- i długoterminowym horyzoncie. Nie są to fundusze, które wypracowują najwyższe wyniki, ale mogą się pochwalić korzystną relacją zysku do podejmowanego ryzyka.


Najmłodszym funduszem wśród tych, które spełniają powyższe kryteria jest Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO). Fundusz działa na rynku blisko siedem lat i od początku istnienia zarządzany jest przez Szymona Borawskiego-Reksa. Aspekt ten jest ważny z dwóch względów. Pierwszy to ciągłość w zarządzaniu, która istotnie wpływa na stabilność realizowanej polityki inwestycyjnej. Drugi to osoba samego zarządzającego, bowiem w ubiegłym roku dwa zarządzane przez niego produkty zostały wyróżnione w segmencie funduszy akcji polskich. Fundusz Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO), który również znajduje się w ofercie BZ WBK TFI, otrzymał nagrodę „Alfa 2015”, a Arka Prestiż Akcji Polskich znalazła się w gronie nominowanych. 

„Arka Prestiż” to młodsza (i pod względem aktywów dużo mniejsza) siostra Arki BZ WBK Akcji Polskich. Choć oba produkty opierają się na rynku polskich akcji, młodsze rozwiązanie jest instrumentem bardziej elitarnym (minimalna kwota wpłaty wynosi 20 tys. zł) realizującym bardziej elastyczną politykę inwestycyjną. Fundusz ten osiągnął najwyższe stopy zwrotu spośród wszystkich przedstawionych rozwiązań w horyzoncie trzymiesięcznym, rocznym oraz trzyletnim. Portfel inwestycyjny jest niemal w całości skupiony na papierach notowanych na GPW, a poszczególne pozycje są dość równomiernie rozdzielone między trzy segmenty spółek notowanych na warszawskiej giełdzie – blue chipy, średnie spółki i  małe przedsiębiorstwa. Uzupełnienie stanowią spółki wchodzące w skład indeksu miniWIG (dane z czerwca 2016 r.). Co istotne, choć benchmarkiem dla funduszu jest indeks WIG, nie stanowi on bazy do budowy portfolio, a to u konkurencji jest dość powszechną praktyką. Podstawą portfela jest baza ok. 50 starannie wyselekcjonowanych polskich spółek, co okazuje się przynosić bardzo wymierne efekty.

Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO), fundusz o jednych z największych aktywów w całej grupie, to rozwiązanie dostępne na polskim rynku od prawie 15 lat. W porównaniu do poprzedniczki, aktywa funduszu są bardziej zdywersyfikowane. Chodzi tu przede wszystkim o udział podmiotowy w części akcyjnej. Znajdziemy w niej także większą domieszkę akcji spółek zagranicznych. Jeśli chodzi o polskie instrumenty udziałowe warto zauważyć, że portfel jest lekko przeważony w kierunku średnich przedsiębiorstw (dane na czerwiec 2016). Obrana polityka inwestycyjna pozwala czerpać korzyści płynące z ożywienia panującego na GPW – w ciągu minionych 12 miesięcy funduszy wypracował drugą najwyższą stopę zwrotu wśród analizowanych produktów.
 
Najstarszym w tym gronie funduszem jest UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) (działa od 1997 r.). Jego portfel jest w dużej mierze oparty na indeksie WIG, a odchylenia pozycji względem benchmarku nie są znaczne. Chociaż w ostatnich latach polityka inwestycyjna była nakierunkowana na wzmocnienie udziału podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, udział blue chipów w portfelu jest znacznie wyższy niż w przypadku omawianych wcześniej produktów. Zarządzający, który zajmuje się funduszem od momentu jego powstania, szuka wartości dodanej także na rynkach zagranicznych. Udział walorów spółek spoza GPW pozostaje jednak niewielki i oscyluje w granicach 10%. Funduszowi zdarzają się krótkoterminowe okresy względnej słabości, jednak lepszą wartość poznawczą niesie solidność w bardzo długim terminie. Warto zauważyć, że jest to produkt najbardziej egalitarny bowiem minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł. 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

Aviva Investors TFIBZ WBK TFIfundusze akcji polskichfundusze akcji polskich uniwersalneGPWproduktySzymon Borawski-ReksUnion Investment TFIWIG

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę