Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2017)
13.02.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Pierwszy miesiąc 2017 r. przyniósł dodatni, choć dośc skromny, napływ kapitału do polskich funduszy inwestycyjnych. ​Sprzedaż napędzały przede wszystkim produkty akcyjne

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł ok. +800 mln zł. Dodatnie saldo napływów jest charakterystyczne dla pierwszych tygodni nowego roku, jednak w porównaniu z latami ubiegłymi tegoroczna wartość jest dość skromna. Dodatni wynik sprzedażowy odnotowały zarówno fundusze detaliczne jak i niedetaliczne, ze znaczącą przewagą podmiotów zaliczanych do pierwszej grupy. Wśród nich niekwestionowanym liderem został QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), którego saldo wypłat i umorzeń przekroczyło +180 mln złotych. Na podium znalazły się również dwa inne produkty o niskim ryzyku - Investor Płynna Lokata (Investor FIO) oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, zaszło także kilka zmian. Najważniejsza z nich to powrót inwestorów, po blisko roku, do funduszy akcyjnych. Rok 2016, a zwłaszcza jego druga połowa, upłynął pod znakiem niepokoju, co skłaniało uczestników rynku kapitałowego do wycofywania środków z funduszy lokujących środki w instrumenty udziałowe. W styczniu b.r. ten trend uległ odwróceniu – do produktów akcyjnych napłynęło 400 mln zł netto (najwięcej od maja 2015 r.). Hossa panująca na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, perspektywa stymulacji gospodarki amerykańskiej przez Donalda Trumpa oraz powrót inflacji w większości gospodarek wydają się pobudzać apetyt inwestorów na ryzyko.

Największą popularnością cieszyły się fundusze akcji polskich, które pozyskały blisko 300 mln zł netto. Najczęściej wybierano fundusze akcyjne uniwersalne (trafiło do nich ponad 270 mln zł netto). Produkty skupiające się na akcjach małych i średnich przedsiębiorstw przyciągnęły ok. 40 mln zł netto. Liderami sprzedaży w całej grupie były dwa fundusze z oferty PZU TFIPZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO). Jeśli chodzi o fundusze akcji zagranicznych, najwięcej środków netto pozyskał PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO).

Fundusze absolutnej stopy zwrotu, które w zeszłym roku były zdecydowanym faworytem klientów, w styczniu pozyskały łącznie ok. +50 mln zł netto. Najwięcej środków trafiło do produktów z oferty Altus TFI – ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) oraz ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1.


Fundusze gotówkowe i pieniężne oraz dłużne drugi miesiąc z rzędu odnotowały odpływ kapitału (odpowiednio -103 mln zł i -37 mln zł). Jednak w przypadku obu grup styczniowy spadek sprzedaży był blisko czterokrotnie mniejszy niż w grudniu. Jeśli chodzi o fundusze dłużne, warto zwrócić uwagę na strukturę geograficzną inwestycji. Inwestorzy, już drugi miesiąc z rzędu wycofywali kapitał z produktów opartych o polskie instrumenty dłużne (ok. -175 mln zł netto). Najwięcej straciły fundusze oferowane przez AgioFunds TFI (AGIO Kapitał (AGIO SFIO) i AGIO Kapitał PLUS FIO) oraz BZ WBK TFI (Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO)). Fundusze dłużne zagraniczne kontynuowały natomiast trwającą blisko rok dobrą passę, która w styczniu przyniosła wzrost sprzedaży netto w wysokości +140 mln zł.


Styczeń przyniósł odbicie sprzedaży funduszy mieszanych, które po trwającym 19 miesięcy odpływie kapitału netto, zdołały zakończyć miesiąc z dodatnim saldem wpłat i wypłat (ok. +150 mln zł). Zmiana trendu jest szczególnie istotna w przypadku funduszy mieszanych polskich, które przyciągnęły blisko +90 mln zł netto. Liderem sprzedaży był Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO). Na podium znalazły się również BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) oraz Investor Zrównoważony (Investor FIO).

W styczniu, już po raz trzeci z rzędu, ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze nieruchomości. Tym razem zdecydowało o tym zakończenie działalności przez jeden z funduszy, który wypłacił klientom zyski.

Katarzyna Czupa 
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę