Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

INSIGNIS FIZ pozyskał blisko 66 mln zł w pierwszej emisji

25.06.2015 | Trigon TFI
W ramach przeprowadzonej w czerwcu 2015 emisji prywatnej Insignis FIZ, autorski fundusz zarządzany przez Grzegorza Witkowskiego i Marcina Petelskiego pozyskał blisko 66 mln zł. Była to pierwsza emisja od momentu rejestracji funduszu.

- Ogromne zaufanie którym obdarzyli nas inwestorzy stanowi dla nas motywację do intensywnej pracy nad wynikami naszego funduszu. Naszym celem jest być nie największym, ale najlepszym pod względem długoterminowej stopy zwrotu funduszem w Polsce. Dlatego w najbliższych miesiącach nie planujemy kolejnych emisji i zamierzamy skupić się na zarządzaniu aktywami funduszu, co jest naszą prawdziwą pasją – powiedział Grzegorz Witkowski, zarządzający funduszem Insignis FIZ.

Emisja miała charakter oferty prywatnej, skierowanej do wybranych inwestorów. Zarządzający prowadzili emisję wyłącznie w oparciu o bezpośredni kontakt z klientami, bez udziału dystrybutorów.

Fundusz będzie realizował strategię absolutnej stopy zwrotu co czyni go w dużej mierze odpornym na wahania koniunktury na rynku kapitałowym. Aktywność Insignis FIZ będzie się koncentrować na inwestycjach na polskim rynku akcji, gdzie zarządzający posiadają razem 30 lat doświadczenia zawodowego popartego doskonałymi wynikami inwestycyjnymi. Obaj zarządzający zakończyli swoją dotychczasową działalność i zapewniają, że Insignis będzie jedynym funduszem, którym będą zarządzać, dedykując mu całą swoją energię.

Przez ostatnie trzy lata Grzegorz Witkowski pełnił funkcję członka zarządu Trigon TFI S.A., w tym czasie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu Trigon. Flagowy fundusz Towarzystwa, Trigon Quantum Absolute Return FIZ osiągnął w tym okresie stopę zwrotu ponad 46% notując dodatnie wyniki w dziewięciu na dziesięć kwartałów swej działalności. Grzegorz Witkowski posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat CFA. Wcześniej pracował m.in jako zarządzający w Nordea OFE i główny analityk w PZU OFE.

Marcin Petelski był przez ostatnie pięć lat zarządzającym Nordea OFE. W okresie jego zatrudnienia w każdym z kolejnych pięciu lat fundusz znajdował się w pierwszej trójce pod względem stopy zwrotu spośród kilkunastu funduszy emerytalnych działających w tym okresie w Polsce. W sześciu ostatnich rankingach 3‑letnich stóp zwrotu sporządzanych przez KNF zarządzany przez niego fundusz pięciokrotnie był pierwszy, a raz zajął drugie miejsce. Marcin Petelski posiada certyfikat CFA i ma 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Przed podjęciem pracy w Nordea był zarządzającym Aviva OFE, a wcześniej pracował w Pioneer Pekao Investment Management.

TAGI:

Grzegorz WitkowskiMarcin Petelskisaldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę