Nowy fundusz w ofercie KBC TFI

01.09.2014 | Gamma TFI
1 września w ofercie produktowej KBC TFI pojawił się nowy fundusz inwestycyjny KBC Obligacji Korporacyjnych. Jest to Subfundusz KBC Parasol FIO lokujący środki przede wszystkim w nieskarbowe instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje korporacyjne i komunalne, dostępne głównie na rynku polskim.

„Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych, a przede wszystkim zapotrzebowanie ze strony klientów poszukujących nowych możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych w środowisku niskich stóp procentowych, KBC TFI S.A. podjęło decyzję o zmianie polityki inwestycyjnej jednego z subfunduszy KBC Parasol FIO tj.  KBC Globalny Stabilny i przekształcenie go w fundusz obligacji korporacyjnych.” – wyjaśnia Norbert Talarczyk - Dyrektor Biura Sprzedaży Detalicznej i Private Banking w KBC TFI.

Zmiana polityki inwestycyjnej i „przekształcenie” Subfunduszu pozwala na uzupełnienie oferty produktowej KBC TFI o produkt z silną ekspozycją na dług nieskarbowy, zwłaszcza korporacyjny i komunalny, dzięki czemu oferta KBC TFI w obszarze funduszy obligacyjnych stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna. Dodatkowo za zmianą polityki inwestycyjnej przemawiają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami z częściową ekspozycją na rynek długu (np. KBC GAMMA) oraz fakt, iż rynek długoterminowych obligacji przedsiębiorstw, notując dwucyfrowe stopy wzrostu wielkości emisji w ostatnich latach, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Polsce”. 

Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych jest zarządzany benchmarkowo aktywnie, a celem zarządzającego jest uzyskiwanie rentowności z Subfunduszu powyżej benchmarku. Co najmniej 60% aktywów  stanowią  papiery wartościowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

„Mimo silnego rozwoju rynku w ostatnich latach, wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB w Polsce jest wciąż bardzo niska, szczególnie gdy porównamy ją do innych krajów UE, USA czy Japonii. – mówi Bogdan Jacaszek – Zarządzający Portfelami w KBC TFI. Spodziewamy się, że fundusze obligacji korporacyjnych będą coraz bardziej popularne wśród inwestorów. Silniejsza gospodarka zwiększa bezpieczeństwo portfela takich funduszy, gdyż  firmom łatwiej prowadzi się działalność operacyjną. Poprawiająca się koniunktura, daje spółkom więcej możliwości inwestycyjnych dlatego  mogą akceptować wyższe rentowności. To oznacza wyższe zyski ze zmiennokuponowych papierów korporacyjnych. Przyspieszająca gospodarka to także w dłuższym terminie perspektywa wzrostu inflacji i stóp procentowych. Oprocentowanie obligacji korporacyjnych zazwyczaj opiera się o marżę płaconą ponad WIBOR stąd wzrost rynkowych stóp procentowych prowadzi do wzrostu oprocentowania obligacji korporacyjnych i dlatego znacznie lepiej znoszą one podwyżki stóp niż stałokuponowe obligacje skarbowe" - dodaje. 

/kmk

TAGI:

Bogdan JacaszekKBC TFInowe funduszeprodukty

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę