Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Brazylia zaskoczyła świetnymi wynikami

30.04.2014 | Piotr Kossek
W oczach polskiego inwestora Ameryka Łacińska to z pewnością egzotyczny kierunek inwestycyjny. Jednak to właśnie fundusze dedykowane temu regionowi w ostatnich miesiącach zdominowały górne miejsca w zestawieniach stóp zwrotu.
 
Ameryka Łacińska z Brazylią na czele kojarzy się z ogromnym bogactwem surowców. Nic w tym zatem dziwnego, że kiedy surowce zyskują na wartości to ma to pozytywny wpływ na wycenę akcji w krajach latynoamerykańskich. Indeks CRB, będący wskaźnikiem cen towarów wzrósł w ostatnich miesiącach o blisko +10%. Niemal identyczny ruch nastąpił na indeksie MSCI Emerging Markets Latin America, w którym Brazylia ma największy, ponad 50% udział.

Sprawdź wyniki funduszy akcji Ameryki Łacińskiej

W ocenie ekspertów poprawa nastrojów spowodowana jest zarówno drożejącymi surowcami rolnymi, jak również zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej, które dodatkowo napędzają gospodarkę. Wydaje się również, że inwestycjom w Brazylii sprzyja  ożywienie w światowej gospodarce. Zgodnie z popularną teorią cyklu koniunkturalnego, w jego dojrzałej fazie miejsce akcji powinny zastąpić surowce i to one stają się preferowaną klasą aktywów w portfelach inwestorów.
 

Trzeba jednak również zwrócić uwagę na pojawiające się ryzyka. Po pierwsze sytuacja gospodarcza w największym kraju Ameryki Łacińskiej wciąż pozostaje bardzo trudna, o czym świadczy niska dynamika PKB, która nie przekracza 2%. Po drugie, Brazylia ponosi bardzo wysokie koszty obsługi swojego zadłużenia - w skali roku istotnie powyżej 10%. Nie brakuje jednak głosów, że z perspektywy cyklu koniunkturalnego to właśnie ta dosyć trudna sytuacja może być dobrym prognostykiem na przyszłość. Pojawiają się bowiem sygnały mówiące o stabilizacji w gospodarce, co ma związek z coraz lepszą współpracą z partnerami handlowymi, jak np. USA, wydatkami rządowymi oraz poprawą sytuacji na rynku surowców rolnych. Ostatnim sprzyjającym czynnikiem przemawiającym za inwestycjami w Brazylii jest sytuacja polityczna. W obliczu konfliktu na Ukrainie, Brazylia staje się dużo bezpieczniejszym miejscem do lokowania kapitału w porównaniu do Rosji, która również przez inwestorów na świecie jest postrzegana jako rynek bardzo wrażliwy na zmiany na rynku surowców.

W ofercie krajowych TFI znajdują się jedynie 2 rozwiązania, które pozwalają inwestorom zarabiać na rynkach południowoamerykańskich. Są to Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) oraz ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO). O niewielkim zainteresowaniu tym regionem świadczą ich niskie aktywa – w obu przypadkach nie przekraczające 10 mln zł. Oba są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, a główną kategorią ich lokat są inne fundusze inwestujące w spółki z rynku brazylijskiego. W dalszej kolejności również meksykańskiego, chilijskiego, kolumbijskiego czy argentyńskiego.


Inwestorzy mogą też skorzystać z dużo szerszej listy funduszy latynoamerykańskich oferowanych przez zagraniczne TFI. Są wśród nich 3 rozwiązania, których zarządzający skupiają się wyłącznie na rynku brazylijskim i to właśnie one w ostatnim kwartale osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. Najlepszy z nich tj. Allianz Brazil Equity AT (USD) zyskał aż +16,9% w dolarze amerykańskim. Wśród funduszy regionalnych najlepszy rezultat osiągnął z kolei BlackRock GF Latin American A2 (USD), który zyskał +12,8%. Warto dodać, że możliwość inwestowania w regionie Ameryki Łacińskiej stwarzają również firmy ubezpieczeniowe. 

/pk/md

TAGI:

BrazyliaING TFIInvestors TFIrynek surowcowyrynki wschodzące

Popularne


zobacz także

↑ na górę