Idea Premium zawieszona do 16 września
27.07.2012 | Maciej Pszczółkowski

KNF na 160. posiedzeniu 27 lipca br. jednogłośnie udzieliła zgody na zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Idea Premium SFIO od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia 16 września 2012 r. Oznacza to, że odkupienia jednostek funduszu Idea Premium będzie zawieszone łącznie na okres 2 miesięcy. Informacja ta zbiegła się z kolejnym spadkiem wartości jednostki o ponad -1%.

Komisja zobowiązała przedstawicieli Idea TFI do niezwłocznej weryfikacji wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań funduszu Idea Premium, w uzgodnieniu z biegłym rewidentem i depozytariuszem funduszu oraz obowiązujących przepisów rachunkowości. Komisja zobowiązała TFI także do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym utworzenia rady inwestorów oraz ogłoszenia tych zmian w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

IDEA TFI zdecydowała o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium 16 lipca.

Maciej Pszczółkowski
Analizy Online

TAGI:

ryzyko kredytowezawieszenie

Bądź na bieżąco

Dołącz do 10 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne


zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę