Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Ranking Kont Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE 2019

Aktualizacja: 20.11.2019

Ranking IKZE 2019

Najlepszym IKZE w naszym Rankingu ponownie zostało konto emerytalne IKZE PLUS dostępne w internetowej ofercie NN Investment Partners TFI. Produkt wyróżnił się we wszystkich trzech kategoriach. Pod uwagę bierzemy efektywność funduszy bazowych, koszty oraz ofertę.

W NN – IKZE Plus są dobre jakościowo fundusze, pobierające niskie opłaty – dzięki wprowadzeniu specjalnych tańszych jednostek K. Ponadto nie ma w nim żadnych dodatkowych opłat administracyjnych, ani za otwarcie, czy konwersję. W ramach IKZE PLUS możemy wybierać spośród ponad 20 funduszy o różnych strategiach, w tym sześciu cyklu życia. Program wyróżnia się także niskim progiem wejścia (wystarczy 50 zł) oraz pełnym dostępem przez Internet.

Więcej: Ranking IKZE 2018 – gdzie warto oszczędzać na emeryturę?

Opis metodologii

O atrakcyjności IKZE z funduszami inwestycyjnymi decyduje wiele różnych elementów. Podzieliliśmy je na 3 pojemne grupy: efektywność zarządzania (czyli jakość oferowanych funduszy), koszty oraz samą ofertę produktową.

Komentarz do metodologii

W kategorii EFEKTYWNOŚĆ można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Podstawą oceny jest relacja zysku do ryzyka – którą mierzy wskaźnik Information Ratio – funduszy działających co najmniej trzy lata. Druga analizowana kategoria to KOSZTY, za które można uzyskać maksymalnie 35 punktów. Ostatnim kryterium, które bierzemy pod uwagę jest OFERTA, czyli konstrukcja produktu, za którą można otrzymać maksymalnie 30 punktów. 


W sumie każdy program może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

jak inwestować

↑ na górę