Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Sprawdź skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu

Aktualizacja: 05.07.2019

Głównym celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest osiąganie dodatnich wyników w założonym horyzoncie. Różnice w założonych celach oraz elastyczna polityka inwestycyjna tego typu rozwiązań utrudniają proste porównywanie ich wyników. Dlatego też zaproponowaliśmy porównanie funduszy absolutnej stopy zwrotu stosując nietypowe podejście. Jego głównym celem jest zbadanie jak często dany fundusz osiąga dodatnie wyniki w 12-miesięcznych okresach.

Badanie polega na porównaniu wszystkich rocznych stóp zwrotu w horyzoncie ostatnich 3 lat, przesuwanych co miesiąc, czyli łącznie maksymalnie 24 rocznych okresów. Fundusze posegregowane są wg udziału dodatnich 12-miesięcznych okresów w badanym horyzoncie (im więcej, tym lepiej). W przypadku takiego samego udziału o pozycji w tabeli decyduje liczba dodatnich okresów w badanym horyzoncie, a następnie stopa zwrotu za okres 3 lat.

W przypadku funduszy działających krócej od założonego 3-letniego horyzontu podajemy dostępną ilość okresów, a pozostałe kryteria pozostają bez zmian.

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu - czerwiec 2019

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu

W przypadku funduszy wycenianych rzadziej niż raz w miesiącu badanie polega na porównaniu wszystkich rocznych stóp zwrotu w okresie 3-letnim, przesuwanych co kwartał. W przypadku funduszy działających krócej od założonego horyzontu podajemy dostępną ilość okresów, a pozostałe kryteria pozostają bez zmian.

 

Zapoznaj się z ostatnim raportem: Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (marzec 2019)

Opis metodologii

Prezentowane są fundusze sklasyfikowane w segmencie absolutnej stopy zwrotu, które są wyceniane w PLN, publikują wyceny i nie ogłosiły likwidacji. Badanie polega na porównaniu wszystkich rocznych stóp zwrotu w horyzoncie ostatnich 3 lat. W przypadku funduszy wycenianych co najmniej raz w miesiącu, są one przesuwane co miesiąc (wtedy analizujemy maksymalnie 24 roczne okresy). W przypadku funduszy wycenianych w rzadszych interwałach, analizujemy 12-miesięczne okresy przesuwane co kwartał (maksymalnie 8  okresów w horyzoncie 3 lat).

Indeks dla depozytów liczymy na bazie subindeksu opartego na rentowności mies. lokat międzybankowych (po stawce WIBID 1M).

Komentarz do metodologii

Oceniając wyniki funduszy absolutnej stopy zwrotu, warto pamiętać, że ich celem nie jest osiągnięcie jak najwyższych stóp zwrotu, ale przede wszystkim regularne generowanie zysku w przyjętym horyzoncie. Niekiedy ta strategia wymaga dość konserwatywnego podejścia do rynku, przez co wyniki poszczególnych funduszy w ujęciu nominalnym na pierwszy rzut oka mogą nie robić wrażenia na inwestorach.

jak inwestować

↑ na górę