Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wezwanie na akcje Elektrim S.A.

13.12.2007 | HOLDER
pobierz plik: pdf
11 grudnia 2007 r. rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na akcje Elektrim S.A. w związku z wezwaniem ogłoszonym przez jego głównego akcjonariusza PAI MEDIA S.A. - podmiot kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka. Wzywający zamierza nabyć 56.077.959 szt. akcji, co stanowi 66,94% kapitału akcyjnego Elektrim S.A. Cena oferowana w wezwaniu wynosi 6,25 PLN za akcję i jest o 5,93% wyższa od kursu zamknięcia z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania. Od obecnego kursu jest o około 2% wyższa. Zamiarem PAI MEDIA S.A. jest skupienie wszystkich akcji z rynku. Obecnie największymi udziałowcami Elektrim S.A. są dwa podmioty: PAI MEDIA S.A. (wraz z podmiotami z grupy kapitałowej) oraz Vivendi Universal S.A. Oprócz nich tylko Elżbieta Sjoblom wraz z podmiotem zależnym (Park Bronisze) była na dzień 20 września 2007 w posiadaniu ponad 5% akcji Elektrim S.A. Ponadto pozostałe podmioty powiązane z Elżbietą Sjoblom (Stormm oraz Mostostal Export Dom) miały 3% akcji spółki. Osoby zarządzające i nadzorujące posiadają jedynie 30 akcji. Widoczny jest więc brak zainteresowania akcjami spółki ze strony osób bezpośrednio zaangażowanych w jej działalność. Pozostałe akcje stanowiące freefloat są w posiadaniu nieokreślonych podmiotów. Należy jednak pamiętać, że jeszcze w czerwcu 2007 roku dwa inne podmioty posiadały pakiety prawie 5% akcji, były to: TCF sp. z o.o. oraz Merging Markets Development S.A. W wersji PDF wykresy i tabele: Struktura akcjonariatu Elektrimu Akcje posiadane przez fundusze Historia zaangażowania OFE Historia zaangażowania funduszy inwestycyjnych w kapitale Elektrimu Jeśli chodzi o fundusze, to wyraźnie widoczny jest ich brak zainteresowania spółką. Wg stanów na koniec grudnia 2000 i 2001 fundusze emerytalne posiadały łącznie około 5% akcji. Jednak rok później ich udział był już zerowy. W kolejnych sprawozdaniach finansowych funduszy emerytalnych również nie znajdziemy pakietów akcji Elektrimu. W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych odnotowaliśmy epizodyczne zainteresowanie akcjami Elektrimu. Było to 31 grudnia 2004 roku. Na ten dzień, łączny stan posiadania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych osiągnął poziom 0,77%. Niewiele lepiej zachowywały się krajowe i zagraniczne (inwestujące na emerging markets) fundusze inwestycyjne. Na 30 czerwca 2007 posiadały one niewiele ponad 2% akcji. Jedynie na koniec 2001 roku ich łączne zaangażowanie przekraczało 10% kapitału akcyjnego. Od czerwca 2002 roku pozostaje ono stale na poziomie poniżej 5%. Michał Kalbarczyk Analizy Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę