Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zakup – sprzedaż funduszy: ile to trwa i jak to wygląda w praktyce?

13.12.2019 | analizy.pl
Po wyborze funduszu i wpłaceniu pieniędzy zazwyczaj mija kilka dni, zanim będą wyświetlone na naszym rachunku. Podobnie wygląda sprzedaż jednostek. Wyjaśniamy, co się wtedy dzieje z naszymi środkami

Zacznijmy od tego, że pieniądze są wpłacane do konkretnego funduszu, a nie do towarzystwa. Zakup funduszu to tak naprawdę zakup jednostek uczestnictwa  - nabywca staje się współwłaścicielem majątku funduszu, który wybrał. Towarzystwo oferuje jedynie usługę zarządzania aktywami, które to są przechowywane w banku depozytariuszu, który kontroluje zarządzanie środkami.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Pierwszy krok – czyli wybór funduszu już za nami. Składamy zlecenie kupna, opłacamy zlecenie i … czekamy. Operacja nie odbywa się od razu, jest ona procesowana przez kilka instytucji biorących udział w rozliczeniu. Przybliżymy ten proces na przykładzie platformy KupFundusz.pl.

Przeczytaj także: Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne

Droga, jaką nasze zlecenie pokonuje od momentu kliknięcia „Kup fundusz” do jego faktycznego rozliczenia, w przypadku każdego funduszu inwestycyjnego jest niemal identyczna. Różny może być czas realizacji. Wiele zależy od tego, kiedy zlecenie zostanie przekazane do firmy zewnętrznej obsługującej operację (agenta transferowego). Nie bez znaczenia jest także moment złożenia zlecenia (pora dnia) oraz czas jego opłacenia.

Schemat

W przypadku platformy KupFundusz.pl wysyłka zleceń ma miejsce kilka razy dziennie. Jeśli zlecenie zostanie złożone rano, to zazwyczaj trafi do agenta jeszcze tego samego dnia. Jeśli zostanie dokonane po południu, wówczas prawdopodobnie agent zajmie się jego procesowaniem następnego dnia. Wycena zlecenia jest ustalana wtedy, gdy wpłynie ono do agenta transferowego, a środki pieniężne na pokrycie tego zlecenia zostaną zaksięgowane na rachunku funduszu.

Zobacz fundusze dostępne na platformie Kupfundusz.pl.

Przykład 1: Inwestor składa zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu X 4 grudnia 2019 r. (środa) o 8:00, od razu je opłacając. O 9:30 zlecenie jest wysłane do agenta transferowego. Jeśli tego samego dnia środki trafią na rachunek funduszu i agent transferowy uzgodni zlecenie ze środkami, to może ono zostać zrealizowane - zazwyczaj według wyceny z 5 grudnia.

Przykład 2: Wystarczy, że inwestor złoży to samo zlecenie, ale o 20:00, także od razu je opłacając. Wysłane będzie do agenta transferowego o 23:30. Jeśli w kolejnym dniu agent transferowy uzgodni zlecenie ze środkami (pojawią się one na rachunku subfunduszu), to wówczas może ono zostać zrealizowane po kursie z dnia 6 grudnia.

Informacja o terminie realizacji zlecenia zawarta jest w prospektach emisyjnych funduszy inwestycyjnych. Może on być różny dla poszczególnych funduszy. Dodatkowo ustawa określa maksymalny czas realizacji zleceń – w art. 90 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) czytamy, że może to potrwać maksymalnie 7 dni. W przypadku platformy KupFundusz.pl okres pomiędzy złożeniem zlecenia a rozliczeniem transakcji wynosi zwykle od 2 do 5 dni roboczych.

Podobnie wygląda proces sprzedaży jednostek uczestnictwa. Tu także ważny jest moment złożenia zlecenia - jeśli będzie dokonane we wczesnych godzinach, realizacja zlecenia będzie miała miejsce szybciej niż wykonane wieczorem. Środki ze sprzedaży jednostek przelewane są na wskazany rachunek bankowy najpóźniej w terminie określonym w statucie funduszu (zwykle nie przekracza 7 dni roboczych). Często wysyłane są już następnego dnia roboczego po realizacji zlecenia.

TAGI:

kupfundusz.pl

zobacz także

↑ na górę