Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

TFI traci licencję. Co z moim funduszem?

06.11.2019 | Jan Chojnacki
Kolejne TFI traci zezwolenie na prowadzenie działalności. Co to oznacza dla klientów towarzystwa?

Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie oznacza utraty środków zgromadzonych w funduszu, zarówno otwartym, jak i specjalistycznym otwartym czy funduszu zamkniętym. To zapewne najbardziej istotna wiadomość dla osób posiadających środki ulokowane w funduszach TFI, które utraciło zezwolenie na wykonywanie działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, fundusz inwestycyjny posiada oddzielną od towarzystwa osobowość prawną, a środki w nim zgromadzone nie wchodzą w masę upadłościową TFI.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jeśli doszło do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa, fundusz nie może nabywać ani zbywać jednostek uczestnictwa. Nie może także skupować ani emitować certyfikatów inwestycyjnych. Ze względu na brak możliwości zarządzania funduszem przez firmę, której odebrano zezwolenie, te obowiązki przechodzą na depozytariusza funduszu. Ma on 3 miesiące na znalezienie towarzystwa, które przejmie zarządzanie nad tym funduszem, w przeciwnym razie będzie on podlegał likwidacji. Jeśli płynność w zbywaniu jednostek funduszu na to pozwoli, depozytariusz może umożliwić, w przeciągu trzech miesięcy po przejęciu zarządzania funduszem, umarzanie jednostek uczestnictwa lub skupowanie certyfikatów inwestycyjnych. Jest on zobowiązany do poinformowania klientów o takiej decyzji m.in. poprzez swoją stronę internetową.

Na ostatnim posiedzeniu 5 listopada Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności Lartiq TFI. Oprócz tego firma musi zapłacić 5 mln zł kary. Jest to już czwarte towarzystwo, któremu Komisja postanowiła odebrać zezwolenie. Poprzednio taka decyzja dotyczyła Saturn TFI i podobnie jak w przypadku Lartiq TFI, odebranie zezwolenia było powiązane z nierzetelnym i nieprofesjonalnym sposobem zarządzania inwestycjami, który nie zapewniał zachowania należytej staranności i był niezgodny z zasadami uczciwego obrotu.

Fundusze Lartiq TFI mają kilku depozytariuszy. Są to mBank, ING Bank Śląski, Deutsche Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska.

TAGI:

KNFLartiq TFI

zobacz także

↑ na górę