Czerwcowy bilans sprzedaży funduszy - KOREKTA

15.07.2019 | analizy.pl
Źródło: Lightspring / Shutterstock.com
Po tym jak dwa towarzystwa przesłały nam korektę danych dotyczących przepływów za czerwiec, ujemny bilans sprzedaży całego rynku wzrósł do -0,4 mld zł (z -0,1 mld zł)

Korekta dotyczy kilku funduszy Ipopema TFI (saldo wpłat i wypłat zmniejszyło się z +0,6 mld zł do +0,5 mld zł) oraz AgioFunds TFI, które podesłało komplet danych (saldo wyniosło -0,1 mld zł).
 
Saldo wpłat i wypłat - czerwiec 2019

W ujęciu całego rynku największa zmiana względem poprzedniego zestawienia dotyczy segmentu funduszy dłużnych. Bilans sprzedaży wyniósł ostatecznie blisko -0,4 mld zł (w porównaniu do -0,2 mld zł wg raportu). Saldo wpłat i wypłat funduszy papierów skarbowych przekroczyło ostatecznie -0,7 mld zł, funduszy obligacji korporacyjnych -153 mln zł (m.in. z powodu odpływu środków z AGIO Kapitał, które wyniosły w czerwcu -75 mln zł) oraz funduszy o uniwersalnej strategii poniżej +0,4 mld zł.
 
Ostatecznie liczba towarzystw z ujemnym bilansem sprzedaży wzrosła do 21, a do grona 5 funduszy z najwyższymi odpływami wskoczył Agio Kapitał.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Saldo wpłat i wypłat TFI - czerwiec 2019

Ostatecznie ujemny bilans sprzedaży za I półrocze całego rynku wyniósł -2,4 mld zł.

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę