Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2019)

11.07.2019 | analizy.pl
Źródło: Analizy Online
Po jednym miesiącu dodatniego bilansu sprzedaży, znów mieliśmy do czynienia z odpływem środków. W czerwcu saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych wyniosło -0,14 mld zł. Z funduszy detalicznych oferowanych szerokiemu gronu inwestorów klienci wypłacili -0,10 mld zł netto

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2019

W czerwcu jedynym segmentem, który odnotował dodatni bilans sprzedaży, okazały się fundusze aktywów niepublicznych. Wszystkie pozostałe zakończyły miesiąc z przewagą wypłat.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2019

Pomiąwszy segment dedykowany zamożniejszym inwestorom (fundusze sekurytyzacyjne), największy odpływ netto odnotowały fundusze dłużne (-0,2 mld zł). To dość zaskakujący wynik, gdyż to właśnie na tym segmencie spoczywa ostatnio rozwój rynku. Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszy polskich obligacji skarbowych (-0,7 mld zł). Nie oznacza to jednak masowego odpływu – za takim wynikiem stoi głównie kontynuacja wypłaty kapitału z funduszu PKO Obligacji Skarbowych (ponownie pojawił się w naszym zestawieniu funduszy z największym odpływem), ale i dwóch funduszy przeznaczonych na potrzeby grupy Aviva (czyli niedostępnych dla detalicznego inwestora). Po dwóch dobrych miesiącach, przewagę umorzeń odnotowały także fundusze obligacji korporacyjnych (bez danych dla funduszy AgioFunds TFI). Podobnie jak w poprzednich miesiącach, klienci natomiast nabywali jednostki funduszy o uniwersalnej strategii – to właśnie wśród nich znajdziemy najpopularniejsze rozwiązania czerwca, jak dwa fundusze z PKO TFI czy NN Krótkoterminowych Obligacji.

Saldo

W czerwcu przewagi umorzeń doświadczyły także fundusze akcyjne. Ich skala była jednak niewysoka, nie przekroczyła -0,1 mld zł. Najwięcej środków zostało wypłaconych z funduszu przeznaczonego na potrzeby grupy Aviva (będącego największym funduszem akcyjnym w Polsce). Z kolei największym powodzeniem cieszył się PKO Technologii i Innowacji Globalny (największy fundusz akcyjny wśród szeroko dostępnych).

Na 33 analizowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 11 bilans sprzedaży był w czerwcu dodatni. Z naszych szacunków wynika, że najwięcej środków pozyskała Ipopema TFI. W pierwszej trójce znalazły się także Santander TFI oraz TFI PZU. Powyżej 100 mln zł nowego kapitału pozyskało także BNP Paribas TFI. Tegorocznym, niekwestionowanym liderem sprzedaży pozostaje NN Investment Partners TFI. W czerwcu największy odpływ środków z funduszy odnotowało natomiast PKO TFI.
 
Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych - czerwiec 2019

W sumie od początku roku bilans sprzedaży jest ujemny i za pierwsze 6 miesięcy zamyka się w kwocie -2,2 mld zł.

Zespół Analiz Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę